EO

Programma

header
Home Safety event 2017 Aanmelden Safety event 2017 Programma Locatie
Sponsoren

 

Aanmelden voor het Safety Event op 14 mei 2019 is nog niet mogelijk. Wilt u op de hoogte gehouden worden van het Safety Event 2019? Meldt u dan hier aan voor de nieuwbrief. 

 

Hieronder vindt u het programma van 2018. Het programma van 2019 maken we t.z.t. bekend.


Programma 2018


Thema: Van risicoanalyse tot aansprakelijkheid

Dagvoorzitter: Paul Hoogerkamp

  

8.30 uur

Ontvangst en registratie + bezoek Safety-markt  

 

9.15 uur

Opening door dagvoorzitter 

 

9.30 uur

Praktische integratie van CE-markering in het ontwerpproces
Jeroen Heijkants, Machine Safety Engineer & Consultant, D&F Consulting

In het ontwerpproces wordt vaak geworsteld met functionaliteit en de compliance van het ontwerp met de Europese Richtlijnen. De focus ligt met name op de functionaliteit van het ontwerp en het halen van deadlines. Door veiligheid & regelgeving (CE) volledig te integreren in het ontwerpproces is er geen sprake van prioritering, maar wordt het simpelweg de ‘Way of Working'. Om dit te bereiken, is een gedegen aanpak van CE noodzakelijk. In deze lezing wordt door de spreker vanuit eigen ervaring een aantal aspecten hiervan toegelicht:

• Hoe bereik je commitment over CE van de stakeholders?
• Hoe kun je CE praktisch integreren in elke fase van het ontwerpproces?
• Hoe realiseer je uitrol en onderhoud ervan in de organisatie?
• Hoe zorg je dat de klant de juiste CE informatie voor gebruik krijgt?

 

10.10  uur

De juridische gevolgen van bouwen in afwijking van wet- en regelgeving
Pim Herber, Jurist Bouwrecht, Juridisch Management Nederland

De spreuk ‘Iedereen wordt geacht de wet te kennen' geldt ook voor een opdrachtnemer in de bouw. Maar hoe dient een opdrachtnemer te handelen als een opdrachtgever opdracht geeft om een installatie te bouwen, die in strijd is met een geldende wetgeving of normen? Aan de hand van een praktijkcase wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

• Wat is de functie van een UAV-contract in de bouw?
• Kan een opdrachtgever (OG) zijn opdrachtnemer (ON) orders en aanwijzingen geven?
• Geldt er voor ON een "waarschuwingsplicht" richting OG bij risico's?
• Hoe dient ON te handelen als OG een de waarschuwing bewust negeert? Wat zegt het WvSr?

 

10.50 uur

Pauze op de Safety markt

 

11.20 uur

Zin en onzin van een risicobeoordeling van een machine
Henrie Verwey, Verwey Safety Services

Voor techneuten is het vaak lastig om een risicobeoordeling van een machine op te stellen. Ze zijn gewend om zaken tot achter de komma uit te rekenen en vinden het inschatten van risico's meestal vaag en subjectief. U krijgt antwoord op de volgende vragen:

• Wat is het doel van een risicobeoordeling en hoe stel je een goede risicobeoordeling op?
• Welk model voor risico-inschatting kun je het best gebruiken?
• Wat is de relatie van de risicobeoordeling met PL en SIL?
• Hoe ziet de toekomstige normontwikkeling op dit gebied eruit?

 

12.00 uur

Paneldiscussie
Thema: Risicobeoordeling van machines: hoe ver moet je gaan?

In de paneldiscussie wordt ingegaan op de noodzaak van risicobeoordeling (RiBo) en wordt gezocht naar antwoorden op de volgende vragen:

• Wat zijn de vereisten ten aanzien van de diepgang van de RiBo?
• Welke uitvoeringsvorm kies je voor de vastlegging?
• Wat is de relatie met geldende wetgeving en normen?
• Is het mogelijk te ontwerpen zonder een risicobeoordeling?


Inleiding door Nick de With, Fusacon
Gespreksleider: Nick de With, Fusacon
Panelleden: Radbout van Wezel, Paul Hoogerkamp, Remko Roosjens, Henrie Verwey, Jeroen Heijkants

 

12.45 uur

Lunch op de Safety-markt

 

13.15 uur

Sessies Safety Doctors  


14.00 uur

Parallelle learnshops 

 

Learnshop 1 | Zaal Philips Hall
De Machinerichtlijn en de grenzen van aansprakelijkheid van ontwerpers
Remko Roosjen & Martin Krüger, MAAK Advocaten + Martijn Drost, Pilz

Ontwerpers, tekenaars, functiehoofden en machineoperators zien zich vaak geconfronteerd met vragen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op veiligheidsgebied. Aan de orde komen komen enkele spraakmakende praktijkzaken op dit gebied en wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

• Wat als technische oplossingen niet aan de normen (kunnen) voldoen?
• Wat zegt de Machinerichtlijn hierover?
• Wat is de rol en reikwijdte van gebruiksaanwijzingen en instructies hierbij?
• Hoe maak je de vertaalslag tussen techniek en juridische realiteit?
 

     

Learnshop 2 | Zaal Jupiter
De consequenties van de vernieuwde IEC 60204-1:2016 toegelicht
Pouw Jongbloed, ROVC

Al in oktober 2016 is, op IEC-niveau, editie 6.0 van werelds meest verkochte norm "IEC 60204-1" aangenomen. Binnen Europa wordt nog hard gewerkt om de norm geschikt te maken voor de Europese markt. De Engelstalige versie van de EN 60204-1 is vermoedelijk eind van deze zomer beschikbaar. NEN zal deze belangrijke norm daarna ook vertalen in het Nederlands. Er is bijna 10 jaar aan gewerkt en de norm kent dus vele wijzigingen. In deze learnshop komen de meest ingrijpende (lees ook kostbare) wijzigingen aan de orde en wordt onder andere antwoord gegeven op de volgende vragen:

• Welke aanvullende bepalingen maken het mogelijk om de paneelbouwnorm IEC 61439 te vermijden?
• Is toepassing van frequentieregelaars in veiligheidsfuncties mogelijk?
• Welke nieuwe eisen gelden ten aanzien van EMC?
• Wat zijn de aanvullende eisen voor machines binnen TT-stelsels?

 

 

Learnshop 3 | Zaal Castor
De praktische aanpak van machineafschermingen met of zonder vergrendeling

Vladimir Dragosavic, Euchner

Bij het beveiligen van beweegbare afschermingen worden vaak één of meerdere mechanische veiligheidsschakelaars toegepast. Het is technisch mogelijk de contacten van verschillende afschermingen in serie te zetten, maar dit heeft consequenties voor de foutdiagnose en dus ook voor het PL of SIL level dat wordt bereikt. Dit thema wordt praktisch uitgelegd, waarbij tevens antwoord wordt gegeven op de volgende vragen:

• Welke wettelijke eisen en normen gelden voor beweegbare afschermingen?
• Is er een maximum aan de serieschakeling van elektromechanische deurcontacten?
• Hoeveel slimme elektronische deursensoren mogen serieel gekoppeld worden?
• Gelden dergelijke aspecten ook bij het in serie schakelen van noodstopcontacten?

 

15.00 uur

Pauze op de Safety-markt + sessies Safety Doctors

  

16.00 uur

Vervolg Learnshops

Learnshop 4 | Zaal Philips Hall
Functionele veiligheid in elektro-hydraulische systemen

Frans Wilschut, FW-Techniek

Als er grote krachten nodig zijn worden in machines vaak elektro-hydraulische aandrijvingen toegepast. De norm EN-ISO 4413 geeft algemene regels en veiligheidseisen voor hydraulische systemen en hun componenten, maar spreekt niet over de ‘functionele veiligheid'. Daarvoor moet de ontwerper weer naar de EN-ISO 13849 (PL) en/of EN 62061 (SIL). Ingegaan wordt op de ontwerpaspecten rondom functionele veiligheid van hydraulische aandrijvingen van machines, met antwoord op vragen als:

• Welke wet- en normeisen zijn het belangrijkst bij hydraulisch aangedreven machines?
• Hoe kun je de geldende normen als machinebouwer praktisch toepassen bij het maken van technische ontwerpkeuzes?
• Hoe realiseer je de hydraulische en functionele veiligheid van een pijpenbuigmachine, pers of kantbank?
• Welke praktijktips zijn er voor een hydraulisch ontwerper?

 

 

Learnshop 5 | Zaal Jupiter
Kunstwerk wordt machine - een reflectie over de impact van machineveiligheid op DBFM Nieuwe Keersluis Limmel
Tom Haesebrouck, Agidens
Om de Maas beter geschikt te maken voor langere, diepere en hogere binnenvaartschepen is één van de deelprojecten het realiseren van een nieuwe keersluis te Limmel. Het unieke van deze keersluis is het gebruik van in serie geschakelde hydraulische cilinders om een sluis hefdeur te bewegen. Hierbij wordt een hoge beschikbaarheid gegarandeerd ondanks uitval van de besturingssystemen. Dit is het eerste waterproject dat Rijkswaterstaat aanbesteedt via een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM). Dit houdt in dat de aannemer niet alleen de bouw voor zijn rekening neemt, maar ook het ontwerp, de financiering en het onderhoud voor periode van 30 jaar. De bouwer van de sluis wil zijn ervaringen en inzichten met deze contractvorm delen en zal in de learnshop onder andere antwoord geven op de volgende vragen:

• Welke eisen worden er allemaal gesteld aan de veiligheid van Keersluis Limmel?
• Hoe is de verhouding tussen cybersecurity, machine- , vaarweg- en functionele veiligheid?
• Hoe zit het met de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op deze aspecten?
• Hoe zit het met de uitgebreide aandacht voor het aspect machineveiligheid en de realiteit in het veld?
 

  

Learnshop 6 | Zaal Castor
Stofexplosies en een goede risicobeoordeling van apparaten

Rolf van Dijk, U&D Industrial Safety

Incidenten met stofexplosies komen regelmatig voor. Hierbij gaat het doorgaans om explosies van de installaties zelf. Zelden is er sprake van een explosie die ontstaat in de omgeving. Op de volgende vragen wordt een antwoord gegeven:

• Wat is de waarde van explosieveilig materieel in een stoffige omgeving als het risico van een explosie vanuit de apparatuur zelf niet voor 100% is beheerst?
• Mag je accepteren dat er zich een stoflaag in een ruimte opbouwt? Op welk moment moet je ingrijpen?
• Wat zijn de verschillen in risico binnen en buiten de omhulling?
• Welke maatregelen kunnen genomen worden voor een veiliger werkomgeving?
 

     

17.00 uur 

Netwerkborrel op de Safety-markt  

 

 

 

 

 

Quotes bezoekers

 "Het event heeft opnieuw een positieve indruk achtergelaten"

"Zeer goed event waar ik totaal geen spijt van heb gehad. Veel waardevolle informatie en goed georganiseerd"

"Er is geen reden om hier als techneut of manager niet naar toe te gaan"

"Als niet ingenieur zijnde, maar productie manager heb ik op het engineering event een beter inzicht gekregen in de CE richtlijnen. Voor mij persoonlijk een verhelderende dag"

 

 

 

Doelgroep

Machinefabrikanten Ontwerpers en constructeurs

HSE managers / engineers Projectmanagers

Technical Managers Technische Dienst

Machineparkbeheerders Onderhouds- en servicepersoneel

Maintenance Managers / Engineers

Mechanical en Electrical engineers Kwaliteits Technici Machinebouwers Installatiebedrijven Gebruikers