Feda Business Inspiration Day

Dag waarop Feda ontwikkelingen binnen de branche onder de aandacht wil brengen door middel van kennisdeling, verbinding en het bieden van inspiratie.

feda-business-inspirationday.event-informatie.nl