EuroTech-universiteiten openen kantoor in Brussel

De samenwerkende EuroTech-universiteiten, waaronder de TU/e, hebben een gezamenlijk kantoor geopend in Brussel. Ze willen zo beter de aansluiting vinden bij de relevante geledingen van de Europese Unie en de steeds belangrijkere Europese financieringsprogramma’s.

EuroTech is het samenwerkingsverband van vier Europese technische universiteiten: de Technische Universiteit Eindhoven, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, de Technical University of Denmark en de Technische Universität München. De partners hebben een gezamenlijke visie. Samen willen ze de sterkste en meest innovatieve Europese onderzoeks- en onderwijsprogramma’s in engineering en technologie neerzetten. De vier universiteiten focussen vooral op het creëren van oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen waar onze maatschappij voor staat; uitdagingen op gebied van duurzame energie, voedsel, gezondheid, communicatie en mobiliteit. Ook komen er transnationale studieprogramma’s, op alle niveaus, van bachelor tot PhD.

Het kantoor in Brussel, op Square de Meeûs 23, zal worden bemand door vertegenwoordigers van alle vier de betrokken universiteiten. Daarnaast komt er een permanente vertegenwoordiger van EuroTech in de persoon van dr. Andrew Sors, een Britse onderzoeker met tienallen jaren ervaring heeft op het gebied van de Europese onderzoeks- en technologiepolitiek.

Meer over de EuroTech-samenwerking is te vinden op: http://www.eurotech-universities.org/home.html