Europese normen voor landbouwwerktuigen beschikbaar voor commentaar

NEN heeft zes normontwerpen voor landbouwwerktuigen ter kritiek gepubliceerd. Marktpartijen kunnen commentaar indienen op deze normontwerpen. Eerste sluitingsdatum voor het indienen van commentaar is 25 maart. NEN heeft een digitaal systeem geïntroduceerd waarmee belanghebbenden de normontwerpen kunnen inzien en elektronisch commentaar kunnen indienen.

Het betreft de normontwerpen ISO/DIS 11806 deel 1 en deel 2 over graskantmachines, ISO/DIS 11680 deel 1 en deel 2 over boomzagen en ISO/DIS 11681 deel 1 en deel 2 over draagbare kettingzagen. In de normontwerpen worden alle significante gevaren behandeld. Methoden voor de eliminatie of reductie van deze gevaren worden beschreven. Milieu-eisen, behalve voor geluid, worden niet beschreven. De normen omvatten dus de veiligheidseisen voor ontwerp en constructie van de genoemde landbouwwerktuigen. Alle genoemde normen vallen onder de Machinerichtlijn, waardoor het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de Machinerichtlijn wordt bereikt bij toepassing van de normen. In deze fase kan de inhoud van de normen nog worden beïnvloed door het indienen van commentaar.

www.nen.nl