Europese landen stemmen voor de ontwikkeling van gezamenlijke standaarden hyperloop

Europa wil een gezamenlijke technische commissie voor de hyperloop. De commissie moet de methodologie en het framework voor de regulering van hyperloopsystemen definiëren en standaarden ontwikkelen voor interoperabiliteit en veiligheidsnormen in heel Europa.

Hardt Hyperloop (uit Nederland), TransPod (uit Canada, met kantoren in Italië en Frankrijk Zeleros Hyperloop (uit Spanje) en Hyper Poland (uit Polen, met een kantoor in Duitsland) zijn initiatiefnemers om het standaardisatietraject in gang te zetten.

De hyperloopindustrie blijft groeien en steeds meer nieuwe spelers betreden de markt. Daardoor verwacht de commissie dat er een grotere variëteit aan operationele principes zal ontstaan. Dat bemoeilijkt de interoperabiliteit van infrastructuur en andere subsystemen. Door de ontwikkeling van gemeenschappelijke normen, specificaties en benaderingen wil men uitdagingen bij de implementatie door het gehele continent helpen beperken.

De technische commissie bestaat uit verschillende werkgroepen die zich richten op verschillende onderdelen van de hyperloopsystemen. Denk aan voertuigen, buisinfrastructuur- en onderdelen, algemene infrastructuur en communicatieprotocollen.

Frankrijk, Nederland, Polen en Spanje en beginnen met de exploitatie en dienen als onderzoeklocaties voor het testen en valideren van de technologieën en normen. Na succesvolle validatie worden de aanbevelingen in een wetsvoorstel gepresenteerd het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.