Europese hoogspanningsnetbeheerders werken samen aan ontwikkeling North Sea Wind Power Hub

Tennet TSO (NL), Energinet.dk (DK) en Tennet TSO GmbH (D) tekenen op 23 maart in Brussel een trilaterale overeenkomst waarmee de hoogspanningsnetbeheerders een samenwerking aangaan voor de verdere ontwikkeling van een omvangrijk, duurzaam Europees elektriciteitssysteem op de Noordzee. De samenwerking een volgende stap richting uiteindelijke realisatie van een North Sea Wind Power Hub rond 2050, die bij zal dragen aan het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs (COP21).

Gesprekken met andere potentiële partners zijn gaande. Het betreft hier niet alleen andere Transmission System Operators (TSO’s) uit Noordzee landen (Noorwegen, Groot-Brittannië en België), maar ook andere (infrastructuur) ondernemingen. Het doel is om met meerdere partijen tot een consortium te komen dat de North Sea Wind Power Hub gaat realiseren. Centraal in het plan ligt de aanleg van één of meer zogenoemde Power Link eilanden met interconnecties naar de Noordzeelanden, op de Doggersbank, midden in de Noordzee,

  •  waarop veel windparken (ca. 70 000 … 100 000 MW) kunnen aansluiten;
  • van waaruit distributie en transport van windenenergie via gelijkstroomverbindingen plaats kan vinden naar de Noordzeelanden Nederland, België, Groot-Brittannië, Noorwegen, Duitsland en Denemarken;
  • waarbij de transportkabels ook gelijk functioneren als koppelingen tussen de energiemarkten van genoemde landen. Deze zogenoemde wind connectors maken, naast transport van de windstroom naar de verschillende aangesloten landen, ook internationale stroomhandel tussen die landen mogelijk;
  • op een locatie waar het hard en veel waait, de windcondities dus optimaal zijn.

North Sea Wind Power Hub: de visie

Omdat de realisering van de Europese doelstellingen voor reductie van de uitstoot van CO2 voor een aanzienlijk deel van duurzame elektriciteitsproductie moet komen, zijn zonne-energie en windenergie op grote schaal noodzakelijk. Bovendien zijn wind en zon complementair; meer zon van de lente tot en met de herfst en een grotere hoeveelheid wind in de koudere en donkerdere maanden. Kortom, een duurzaam en stabiel energiesysteem van de toekomst heeft zowel zon als wind – beide op grote schaal – nodig. Dit is niet door individuele lidstaten te realiseren en vereist dus optimale samenwerking en synergie. De Europese politieke verklaring van 6 juni 2016 on energy cooperation beween the North Sea countries is een belangrijke stap in die richting. De visie van de drie TSO’s legt een basis voor een gezamenlijke Europese aanpak tot 2050 en richt zich specifiek op de ontwikkeling van de Noordzee als bron én als distributiecentrum voor windenergie. De geschikte locatie voor de Power Link (eiland) moet voldoen aan een aantal eisen: optimale windcondities, centrale ligging en relatief ondiep water. De Doggersbank voldoet aan alle voorwaarden als locatie voor het eiland.

Een of meer Power Link eilanden centraal op de Noordzee zouden volgens de energieleveranciers alles bieden wat nodig is om wind ver op zee tot een succes te maken:

  • Grote windparken ver op zee sluiten aan op de Power Link, een eiland. Far shore wordt hiermee near shore en schaalgrootte betekent lagere kosten.
  • Gelijkstroomaansluitingen worden ook interconnectoren. De efficiency van deze verbindingen, normaal circa 40 procent groeit aanzienlijk.
  • Mensen, onderdelen en assemblagehallen kunnen op het eiland worden geplaatst waardoor de complexe offshore logistiek optimaal kan worden georganiseerd en vereenvoudigd.
  • Het Doggersbank-gebied kent veel en harde wind. Dit optimaliseert de opbrengst.
  • Het gebied is relatief ondiep. Hoe ondieper, hoe lager de bouwkosten van de windparken en het eiland.
  • Een eiland in een gebied met veel ruimte biedt de benodigde schaalgrootte om de kosten te verlagen (economies of scale).

Het samenwerkingsverband tussen Tennet Nederland, Energinet.dk en Tennet Duitsland zal op 23 maart tijdens het North Seas Energy Forum in Brussel in het bijzijn van Europees Commissaris (Energie-Unie) Maroš Šefčovič officieel worden bekrachtigd door Mel Kroon (TenneT) en Torben Glar Nielsen (CTO Energinet.dk)

https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum