Europese Commissie: ‘Geld emissiehandel naar duurzame technologieën’

“De veilinginkomsten van de CO2-emissiehandel moeten vooral worden aangewend voor investeringen in duurzame technologie.” Dat stelt de Europese Commissie in een mededeling over concurrentiekracht en de duurzaamheid van elektrotechnische bedrijven in de Europese Unie.

De Europese Commissie stelt in die mededeling dat zelfs met de huidige technologie er groot besparingspotentieel ligt in de elektriciteitssector (40% tot wel 60%); in de industrie (30% tot 65%); in de transportsector (26%) en in gebouwen (30%). Daarvoor is het echter wel nodig om de market take-up van deze technologische producten te stimuleren.

Schot voor de boeg

FME-voorzitter Jan Kamminga: "Vlak voordat de nieuwe Europese Commissie bekend wordt, geeft de EU hiermee een schot voor de boeg. De elektrotechnische industrie maakt 1001 klimaatoplossingen, maar deze moeten nu wél massaal worden toegepast om werkelijk tot energiebesparing en CO2-reductie te komen. Als er dan toch emissierechten geveild gaan worden, dan moet de veilingopbrengst tenminste nuttig worden ingezet."

Op het gebied van gebouwen vindt de Europese Commissie dat de nationale overheden meer moeten doen om energie-efficiëntie te stimuleren. "Het verhogen van energie-efficiëntie van publieke gebouwen als kantoren, ziekenhuizen en scholen, verdient hogere prioriteit", zo wordt gesteld in de mededeling. Jan Kamminga sluit zich bij deze analyse aan: "Als onze klimaatoplossingen op de plank blijven liggen, is dat slecht voor het klimaat en verliezen we ook nog de duurzaamheidswedloop."

Maatwerk

Sinds 2007 wordt het Europese industriebeleid omgevormd tot sectoraal maatwerk. In samenwerking met de Europese technologische industrie (koepelorganisatie Orgalime) publiceerde de Commissie in 2008 een analyse van de elektrotechnische sector onder de titel ‘Electra’. De huidige mededeling van de Europese Commissie is het beleidsmatige vervolg op de analyse uit 2008.