‘Europese AI-wet en Verordening machineproducten funest voor innovatie en productie’

De door de Europese Commissie voorgestelde AI-wet en de vervanger van de Machinerichlijn zullen ernstige schade toebrengen aan het Europese mkb en robotica-bedrijven – en innovatie in de weg staan. Dat zeggen de International Federation of Robotics, de VDMA Robotics + Automation Association, EUnited Robotics en REInvest Robotics in een gezamenlijk verklaring en ze vragen de Europese beleidsmakers dringend de voorstellen te herzien en aan te passen.

Hoewel alle vier de organisaties de visie van de Europese Commissie om de veiligheid te handhaven, de mensenrechten te beschermen en een geharmoniseerd kader voor kunstmatige intelligentie en robotica te creëren omarmen, ziet het collectief de volgende primaire problemen met de voorgestelde regelgeving zoals deze nu is opgesteld:

  • De verplichte certificeringseisen door derden zullen technische-innovatie in heel Europa vertragen.
  • De beperkingen zullen de invoering van kunstmatige intelligentie belemmeren en Europese bedrijven, met name het mkb en startende ondernemingen, wereldwijd in een nadelige concurrentiepositie brengen.
  • Het risico op verstoring van regionale toeleverketens, productie en logistieke operaties zal toenemen als de voorstellen worden uitgevoerd en aangenomen.
  • Naleving van de regelgeving wereldwijd zal complexer en lastiger worden.

International Federation of Robotics

Susanne Bieller, secretaris-generaal van de International Federation of Robotics: "De International Federation of Robotics roept de Europese beleidsmakers op beide ontwerpen te wijzigen om een evenwicht te vinden tussen de bescherming van de burgers en de behoefte van de markt om nieuwe technologieën in te voeren en een gelijk speelveld voor bedrijven te waarborgen. Dit is niet louter een Europese kwestie, aangezien de voorgestelde regelgeving ernstige gevolgen zal hebben voor alle bedrijven die robots op de Europese markt brengen. Op lange termijn zal de nieuwe regelgeving in het nadeel spelen van Europese bedrijven, met name mkb-ers en startende ondernemingen."

VDMA Robotics + Automation Association

Patrick Schwarzkopf, algemeen directeur van de VDMA Robotics + Automation Association en directeur van EUnited Robotics, zegt hierover: "De voorstellen van de EU-Commissie omvatten belastende regelgeving van zogenaamde ‘High-Risk AI’ en ‘High-Risk-machinery.’ Ze omvatten de invoering van uitgebreide verplichte certificeringseisen door derden, die het gebruik van AI zullen ontmoedigen en innovatie in heel Europa zullen vertragen."

REInvest Robotics

Esben Hallundbæk Østergaard, de ceo van REInvest Robotics en oprichter van Universal Robots, merkt op: "De voorgestelde wetgeving zal de Europese innovatie op het gebied van robotica afremmen. Dit is met name zorgwekkend omdat robotica het enige opkomende technologiesegment is waarin Europa wereldwijd nog een voorsprong heeft. Op lokaal niveau zal de wetgeving een negatieve invloed hebben op duizenden kleine bedrijven, fabrieken en fabrikanten die vertrouwen op robotica en AI om kritieke operaties te automatiseren en tekorten aan arbeidskrachten op te vangen."

Aanbevolen beleidswijzigingen

De aanbevolen beleidswijzigingen omvatten het beperken van het toepassingsgebied van de AI-wet tot essentiële risico’s voor de mensenrechten, het vertrouwen op de zelfverklaring van fabrikanten van conformiteit in zowel de AI-wet als de verordening betreffende machineproducten , het versterken van de handhaving en het bestuur van de bestaande aanpak van de machinerichtlijn, en het werken aan een wereldwijd kader dat de veiligheid en ethiek verhoogt met behoud van een gelijk speelveld. Het onlangs door de Commissie interne markt en consumentenbescherming (Imco) van het Europees Parlement gepubliceerde ontwerpverslag over de verordening betreffende machineproducten wijst in deze richting door voor te stellen het cruciale beginsel van zelfverklaring te handhaven.

"De aanpak van de huidige Machinerichtlijn is toereikend. Het probleem ligt bij ‘governance’. Wij raden aan om er vooral voor te zorgen dat producten op de markt daadwerkelijk aan de huidige EU-wetgeving voldoen, in plaats van nieuwe regelgeving op te stellen", aldus Østergaard.