Europa investeert in fotonicaonderzoek om hogesnelheidsbreedband sneller te maken

Er worden dertien projecten voor fotonicaonderzoek op het gebied van glasvezelnetwerken voor hogesnelheidsbreedband opgezet om technologieën te ontwikkelen die ultrasnelle internetverbindingen van meer dan 1 gigabit per seconde tot in de huiskamer kunnen brengen.

De projecten werden in 2010 gezamenlijk geselecteerd door de Europese Commissie, Duitsland, Israël, Oostenrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk, die samen een totaal van 22,3 miljoen euro daaraan uitgeven.. De onderzoeksprojecten lopen over twee tot drie jaar. Elke Europeaan tegen 2020 toegang bieden tot snelle en ultrasnelle breedband en de investeringen in Europees onderzoek naar informatie- en communicatietechnologieën opdrijven behoren tot de voornaamste doelstellingen van de Digitale Agenda voor Europa.

Sneller en niet duurder

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda, zegt hierover: "Ik ben erg blij dat het onderzoek op gang begint te komen naar technologie die van belang is voor de levering van ultrasnelle internetverbindingen aan huishoudens en bedrijven van 500 miljoen Europeanen. Deze technologie kan een cruciale rol spelen om tot ver in de toekomst aan Europa’s breedbandbehoeften te voldoen."

In alle onderzoeksprojecten wordt hoofdzakelijk gezocht naar manieren waarmee componenten (bijvoorbeeld zendontvangers, versterkers en routers) en IT-systemen voor de gebruiker thuis snelheden van 1 gigabit/seconde en meer kunnen halen en tegelijkertijd de operationele kosten voor ultrasnelle breedband worden verlaagd. Het is dus de bedoeling technologie te ontwikkelen waarbij de gebruiker zonder extra kosten een snellere dienst krijgt.

Financiering

De Commissie draagt voor een derde bij in de financiering van de projecten en de nationale financieringsorganen dekken de rest. Door de gemeenschappelijke aanpak kunnen de deelnemende landen hogesnelheidsbreedbandnetwerken over glasvezel veel sneller ontwikkelen omdat zij door het bundelen van hun krachten veel efficiënter een kritische massa tot stand kunnen brengen waaruit markttoepassingen voortkomen.

De dertien individuele onderzoeksprojecten vormen samen het Piano+-initiatief, dat als Eranet+-project deel uitmaakt van het zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7) van de Europese Commissie.

Voorbeelden van projecten

  • Het Addonas-project beoogt een betere kwaliteit te leveren voor mobiele video- en realtime-toepassingen zoals cloud computing, door de schakelingstechnologie voor ultrasnelle breedbandcircuits te optimaliseren. Daardoor wordt het mogelijk gegevens alleen door te zenden waar dat nodig is en worden bottlenecks in de prestatie van de router weggewerkt. Tegelijkertijd beoogt de betrokken technologie de totale energiefactuur voor exploitanten en gebruikers met meer dan 50% te verminderen.
  • Om gegevenstransmissie tegen ultrahoge snelheid mogelijk te maken beoogt het Aloha-project de transmissiecapaciteit van breedbandhalfgeleiders (dit zijn optische lasers) te verhogen. Het doel is de prestaties te verhogen tot transmissiesnelheden van 10 gigabit/seconde en meer en de overgang van snelle lasercomponenten naar massamarkttoepassingen te versnellen.
  • Het Tucan-project beoogt de ontwikkeling van goedkope afstembare zendontvangertechnologie (dit zijn lasers waarvan de operationele golflengte kan worden gewijzigd) die aan de gestelde vereisten inzake kosten van het toegangsnetwerk kan voldoen en hoge prestaties blijft leveren terwijl ook het verbruik van elektriciteit wordt teruggedrongen. De huidige netwerken zijn ontworpen voor lasers op vaste golflengten op een kostenniveau van minder dan 10 euro per laser, maar deze zijn niet ontworpen om hoge transmissiesnelheden (van 1 tot 10 gigabit/seconde) per gebruiker aan te kunnen zoals in ultrasnelle toegangsnetwerken zou worden vereist.
  • Het Sepianet-project beoogt de ontwikkeling van optische componenten, modules en subsystemen voor toekomstige toegangsproducten die gebaseerd zijn op een technologie van geïntegreerde elektrisch-optische printplaten, waardoor het energieverbruik aanzienlijk wordt verminderd en de energie-efficiëntie en de bandbreedte sterk toenemen, hetgeen op dit ogenblik niet mogelijk is in de hedendaagse op koper gebaseerde toegangsnetwerksystemen.