EU: innovatie cruciaal voor groei

De Europese Commissie benadrukt dat onderzoek en innovatie cruciaal blijven voor het economisch herstel in de Europese Unie. Een verhoging van de investeringen en een slimmere besteding van het budget is ook van doorslaggevend belang als Europa voorop wil blijven, of gaan, lopen in diverse technologieën en kennisgebieden.

Hoewel de economie in de EU zich herstelt, kunnen veel landen hun uitgaven nog niet verhogen. De commissie bracht daarom aanbevelingen naar buiten om het geld dat er is efficiënt te besteden. Zo moeten beleidsmakers de strategie scherp afstellen en stabiele financiering voor de gekozen projecten garanderen. De kwaliteit van de onderzoeks- en innovatieprojecten moet omhoog, onder meer door meer concurrentie. Daarnaast zouden onderzoeksinstellingen vaker nieuwe samenwerkingsprojecten met bedrijven moeten aangaan.

De EU-lidstaten geven nu gemiddeld 2 procent van hun bruto binnenlands product uit aan onderzoek en innovatie. Dat is aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld in Japan, waar dat percentage ligt op bijna 3,5 procent. De Europese Commissie streeft ernaar dat EU-landen 3 procent van hun BBP aan onderzoek en innovatie besteden.

Finland gaf volgens de jongste gegevens uit 2012 3,5 procent van het BBP uit aan onderzoek, het hoogste percentage in de EU. Roemenië bungelde onderaan met 0,5 procent. Nederland hoorde bij de middenmoot met een goede 2 procent.

Volgens Máire Geoghegan-Quinn, Europees Commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, moeten de overheden en bedrijven in EU-landen nu ingrijpen om innovatie sterker neer te zetten, vooral omdat de EU niet kan concurreren op kosten. ,,Of wij doen het nu goed, of wij betalen nog jarenlang de prijs”.