EU: ‘CO2-uitstoot vrachtwagens moet in 2030 30% lager zijn’

De Europese Unie heeft een akkoord gesloten over de vermindering van de CO2-uitstoot van vrachtwagens. Fabrikanten moeten de uitstoot van CO2 in 2030 met 30% hebben teruggedrongen. Daarnaast moet minstens 2% van de nieuwe zwarebedrijfsvoertuigen in 2030 weinig tot geen emissies uitstoten.

Het gaat om de eerste Europese verordening op het gebied van CO2-emissies voor vrachtwagens ooit. In de verordening is afgesproken dat de CO2-uitstoot van vrachtwagens in de EU stapsgewijs wordt teruggedrongen. In 2025 moet de CO2-uitstoot met 15% zijn verminderd, terwijl deze reductie in 2030 moet zijn opgelopen tot 30%. 
De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de Milieucommissie van het Europees Parlement. Daarnaast moet ook het Europees Parlement en de lidstaten van de EU akkoord gaan. Rapporteur Bas Eickhout (Groenen/EVA) legt uit: “De verordening gaat verder dan het voorstel van de Europese Commissie en helpt bij de vermindering van wegvervuiling en de verbetering van de luchtkwaliteit. Het is schandelijk dat sommige overheden nog steeds de belangen van de industrie vóór de maatschappelijke belangen plaatsen. Met name Duitsland en enkele lidstaten in Centraal-Europa hebben ambitieuzere doelstellingen geblokkeerd. Schonere motoren zorgen voor een schoner klimaat en toekomstbestendige banen. Het is tijd voor EU-lidstaten om hun kortzichtige steun voor de verbrandingsmotor los te laten en in plaats daarvan de ontwikkeling van groenere alternatieven te stimuleren. Uiteindelijk zal dit ook de industrie ten goede komen.”