Ethiek en privacy bij gebruik van sensoren op de werkplek

Sensoren bieden veel mogelijkheden om blootstelling op de werkvloer in kaart te brengen, waardoor we de blootstelling beter kunnen beheersen en gezondheidsgerelateerde klachten kunnen voorkomen. Maar ze verzamelen ook veel data, die vaak betrekking hebben op personen.

Blootstellingsmetingen op de werkplek worden momenteel gedaan door monsters te nemen in de ademzone van medewerkers en deze in een laboratorium te laten analyseren. Na interpretatie door een arbeidshygiënist worden ze als gemiddelde blootstellingswaarde terug gekoppeld aan een bedrijf. Dit is een tijdrovende en dure methode, waardoor doorgaans maar enkele metingen worden gedaan en wat een algemeen beeld geeft van de blootstelling.

Infobladen over ethische kwesties

Met behulp van sensoren kunnen meer blootstellingsgegevens verzameld worden om de blootstelling beter te beheersen en te voorkomen dat mensen er ziek van worden (positief). Maar sensordata geven ook informatie over het gedrag van personen. Deze informatie zou bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek ook tegen een persoon kunnen worden gebruikt (negatief).

TNO heeft infobladen ontwikkeld per toepassing van sensoren die een aantal ethische kwesties beschrijven die zich voor kunnen doen. Met behulp van deze infobladen kunnen werkgevers en werknemers zich gezamenlijk voorbereiden op de inzet van sensoren op de werkplek.

Lees verder op de site van TNO