EOB: “Eindhoven is het toonaangevende 4IR innovatiecluster van Europa”

Volgens het Europees Octrooibureau (EOB) is innovatie in 4e industriële revolutie (4IR)-technologieën de afgelopen tien jaar wereldwijd aanzienlijk versneld. Tussen 2010 en 2018 groeiden de wereldwijde octrooiaanvragen voor deze technologieën, die betrekking hebben op slimme verbonden objecten zoals Internet of Things (IoT), big data, 5G en kunstmatige intelligentie (AI), met een gemiddeld jaarlijks percentage van bijna 20%. Dat is bijna vijf keer sneller dan het gemiddelde van alle technologiegebieden.

Het EOB baseert zich op de studie ‘Patents and the Fourth Industrial Revolution – the global technology trends enabling the data-driven economy’ die kijkt naar alle internationale octrooifamilies (IPF’s) inzake 4IR tussen 2000 en 2018. Iedere IPF vertegenwoordigt een hoogwaardige uitvinding waarvoor octrooiaanvragen zijn ingediend bij twee of meer octrooibureaus wereldwijd.

Alleen al in 2018 zijn bijna 40.000 nieuwe IPF’s voor deze technologieën ingediend. Dit betekent dat ze goed waren voor meer dan 10% van alle octrooiactiviteiten wereldwijd in dat jaar.

Eindhoven

De octrooigegevens in de studie tonen aan dat innovatie geconcentreerd is in bepaalde regionale clusters. Eindhoven is het toonaangevende innovatiecluster van Europa wat betreft de wereldwijde bijdrage aan 4IR-octrooien, gevolgd door Londen, München, Stockholm en Parijs. In een wereldwijde rangschikking staat Eindhoven op de 15e plaats. De twee belangrijkste 4IR-clusters, Seoul en Tokio, zijn elk goed voor bijna 10% van alle IPF’s wereldwijd, San José (Silicon Valley) voor nog eens 6,8%.

Hoewel Nederland wat volume betreft een belangrijke bijdrage levert aan 4IR-innovatie, 1,4 van alle IPF’s in 4IR-technologieën tussen 2010 en 2018, is de groei (10,2% in de betreffende periode) de afgelopen jaren vertraagd en loopt achter op het mondiale en Europese gemiddelde van respectievelijk 20% en 15,5%. Binnen Europa staat Nederland op de vijfde plaats achter Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zweden met een bijdrage van 7,7% (4.076 in totaal) aan alle Europese 4IR-patenten tussen 2000 en 2018.

Op het gebied van innovatiedichtheid ligt Nederland met 238 IPF’s per miljoen inwoners ruim boven het Europese gemiddelde (95 IPF’s), en staat het in Europa op de derde plaats (achter Zweden en Finland) en wereldwijd op plaats 6. Nederland laat een hoge mate van specialisatie zien met verschillende 4IR-technologieën, zoals in 3D-systemen, slimme gezondheidstoepassingen en slimme landbouw. Een voorbeeld daarvan is landbouwvernieuwer Lely en datagedreven melkveehouderijtechnologie.

Philips en TNO grootste in Nederland

Philips levert de grootste Nederlandse bijdrage aan 4IR. Tussen 2000 en 2018 diende het 2.898 IPF’s in. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van de Nederlandse 4IR-innovaties. TNO is de grootste onder de Nederlandse onderzoeksinstituten en universiteiten gevolgd door de Technische Universiteit Eindhoven. Wereldwijd bezet TNO de 10e plaats met ingediende octrooien en is het naast Fraunhofer (Duitsland) en CEA (Frankrijk) een van de drie Europese onderzoeksinstellingen in de top 10 van toonaangevende onderzoeksinstellingen.

"Het geheel van slimme verbonden apparaten, sneller draadloos internet, big data en AI transformeren de wereldeconomie en hebben een diepgaande invloed op vele sectoren, van productie tot gezondheidszorg tot transport", aldus EOB-voorzitter António Campinos. "We zien niet alleen een versnelling van de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie, het gaat om een belangrijke verschuiving naar een volledig datagedreven economie. Hoewel Europa niet zo snel groeit als sommige andere regio’s, ligt onze kracht in de diversiteit van ons innovatie-ecosysteem, de sterke prestaties van sommige van onze kleinere landen met hun hoge specialisatieniveau en innovatieve regionale clusters.

Verenigde Staten aan kop, Europa groeit maar verliest terrein

De studie bevestigt dat voor zover het de geografische oorsprong van 4IR-innovatie betreft, de Verenigde Staten wereldleider blijven en goed zijn voor ongeveer een derde van alle uitvindingen tussen 2000 en 2018. Ter vergelijking: Europa en Japan namen in deze periode ieder ongeveer een vijfde voor hun rekening. De Verenigde Staten hebben zelfs hun voorsprong op octrooien die sinds 2010 wereldwijd zijn ingediend, versterkt met een groei van jaarlijks gemiddeld 18.5%, wat sneller is dan zowel Europa als Japan (gemiddelde jaarlijkse groei van respectievelijk 15,5% en 15,8% in dezelfde periode). Gestart vanaf een zeer laag niveau in de late jaren 2000 is de innovatieve activiteit van China en Zuid-Korea in een zeer hoog tempo toegenomen (met een gemiddelde jaarlijkse groei van respectievelijk 39,3% en 25,2% tussen 2010 en 2018). Zowel de snelle opkomst van China als Zuid-Korea als de sterke ontwikkeling van octrooiaanvragen uit andere regio’s heeft ervoor gezorgd dat Europa terrein verliest aan andere wereldwijde innovatiecentra voor 4IR.

Rangschikking top aanvragers markeert stijging van Zuid-Korea en China

De top 20 aanvragers in de periode 2010 – 2018 waren goed voor een derde van alle IPF’s voor 4IR-technologieën. De lijst wordt aangevoerd door de Zuid-Koreaanse bedrijven Samsung en LG en omvat ook 6 Amerikaanse bedrijven, 5 Europese bedrijven, 5 uit Japan en 2 uit China. Een vergelijking met de rangschikking voor de periode 2000 – 2009 toont aan dat de Europese en Japanse topkandidaten sinds 2010 terrein hebben verloren aan hun Amerikaanse, Zuid-Koreaanse en Chinese tegenhangers.