‘Engineering in Food & Beverage’ Evenement

Waarmee moet je rekening houden als je machines ontwerpt voor de voedingsmiddelenindustrie?
Hoe zorg je dat je je aan wet-en regelgeving houdt? Hoe doe je dit zo hygiënisch en duurzaam mogelijk? Dit zijn de centrale vragen op het Evenement ‘Engineering in Food & Beverage’ dat op 3 oktober 2017 plaatsvindt in De Fabrique in Maarssen.

Fabrikanten en eindgebruikers in de voedingsmiddelenindustrie hebben te maken met een doolhof aan regels en eisen waaraan zij geacht worden te voldoen. Niet alleen de eisen op het gebied van voedselveiligheid zijn hoog maar ook de eisen die worden gesteld aan de veiligheid voor de operator aan de machine tellen zwaar.

De vele regels maken het vinden van oplossingen lastig. Daar komt nog bij dat de diverse regelgevingen (voedselveiligheid en machineveiligheid) soms tot tegenstrijdige oplossingen leiden. Dit vergt een grote inspanning om tot een werkbaar en veilig resultaat te komen.

Een van de onderwerpen die aan de orde komt tijdens het evenement is de bekabeling in de voedingsmiddelenmachines. Hoe zorg je ervoor dat bekabeling zo hygiënisch en duurzaam mogelijk wordt uitgevoerd, rekening houdend met elektrische veiligheid, normen en richtlijnen?

Kom voor de antwoorden en oplossingen naar het evenement in Maarssen op 3 oktober.

Voor meer informatie over het evenement: http://www.engineersonline.nl/engineeringinfoodandbeverage/programma.html