Engineer wil vooral waarde toevoegen aan vakgebied

Voor engineers stijgt voldoening in werk als zij het gevoel hebben waarde te kunnen toevoegen aan het vakgebied. Verder vinden zij bewondering van collega’s belangrijker dan van naasten. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO onder hoogopgeleide professionals in opdracht van Yacht. Het onderzoek geeft zicht op factoren die hoogopgeleide professionals voldoening geven in werk.

Ton Hopmans, algemeen directeur Yacht: "In het algemeen geldt dat professionals het structureel toevoegen van waarde aan het bedrijf belangrijk vinden. Daarnaast zoeken zij voldoende uitdaging in werk. Opvallend is dat voor werknemers tevredenheid over de huidige positie, doorgroeimogelijkheden en salaris niet de belangrijkste drijfveren zijn in hun werk. Wat professionals belangrijk vinden, verschilt overigens per vakgebied. Zo speelt, in tegenstelling tot engineers en financials, het verschil kunnen maken voor het vakgebied voor IT’ers een minder belangrijke rol. Het onderzoek helpt werkgevers begrijpen wat professionals belangrijk vinden."

Engineers sterk gericht op innovatie

Engineers willen impact realiseren op het vakgebied, zoals technische innovaties en productverbetering. Zij willen uitdagend werk doen en daarbij waarde kunnen toevoegen aan het vakgebied. Dat laatste is voor hen de voornaamste drijfveer in hun werk. 62% van de engineers kan deze behoefte goed vervullen in de huidige functie. Tevens beschouwt een gelijk aantal engineers (62%) de huidige baan als voldoende uitdagend. Dit betekent dat voor ruim een derde van deze groep veelgevraagde professionals verbetering mogelijk is.

Normen en waarden zijn bepalend voor IT’ers

Bij IT’ers speelt het ‘naar eigen normen en waarden kunnen werken’ een belangrijke rol in het gevoel werk te doen dat ertoe doet. Echter, op dit moment werkt nog niet de helft (41%) van de IT’ers bij een bedrijf waarvan de bedrijfsdoelen voldoende overeenkomst vertonen met de eigen idealen. 

Financials willen het verschil maken voor de eigen organisatie

Finance professionals halen voldoening uit hun werk wanneer zij verschil kunnen maken voor het bedrijf. Voor een financial is het tegelijkertijd belangrijk dat deze bijdrage voldoende uitdaging biedt. Wanneer dit niet het geval is, beschouwen financials hun bijdrage minder snel als waardevol, ongeacht de impact van de bijdrage op het bedrijf. Deze professionals vinden het tevens belangrijk dat collega’s bevestigen dat zij zinvol werk verrichten.  

Professionals in sociale beroepen zoeken erkenning van naasten

Voor mensen werkzaam in sociaal georiënteerde functiegroepen ­HRM en Sociaal domein­betekent ‘werk doen dat ertoe doet’ vooral dat men erkenning krijgt van hun naasten. Dit in tegenstelling tot functiegroepen, zoals finance & engineering, die erkenning van collega’s belangrijker achten. Dit laatste is overigens voor professionals in vrijwel alle vakgebieden belangrijk. Werk doen dat ertoe doet hangt sterk samen met gezien worden en erkenning krijgen. 

Marketing en communicatie professionals zijn idealistisch

Voor Marketing en Communications professionals speelt de impact die zij kunnen hebben op de maatschappij een grote rol. Hun ideaal is om met de marketing en communicatie-inspanningen die zij verrichten daadwerkelijk iets te veranderen. Zingeving van het werk komt voor mensen in deze functiegroep vooral tot stand door erkenning van externe partijen of personen. Daarnaast vinden deze professionals het uitbreiden van het persoonlijke netwerk belangrijk.