Energie besparen op elektromotoren? Doe de quickscan!

De industrie gebruikt motoren voor compressoren, liften en andere apparaten. Op deze apparaten kan energie én geld worden bespaard. Hoe? Doe de quickscan.

De Nederlandse industrie koopt jaarlijks meer dan 500 000 elektromotoren. Op deze motoren draaien onder meer pompen, compressoren, ventilatoren, transportbanden, liften en hydrauliek. Een Europese classificatie geeft aan hoe energiezuinig zo’n elektromotor is. IE1 is het minst en IE4 het meest zuinig.

Enorme besparing

Stel nu dat 500 000 elektromotoren van klasse IE1 vervangen worden door motoren van IE3, dan bespaart dat enorm: 90 miljoen euro en 10.000 TeraJoule per jaar, wat vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik van 300.000 huishoudens. Wilt u weten of uw elektromotor energiezuiniger kan? Vul dan de quickscan in.

  

Quickscan elektrische aandrijving

De quickscan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een middel om te experimenteren met alternatieven voor bestaande aandrijfsystemen. Een motor die aangedreven wordt – elektrisch, hydraulisch, met stoom of perslucht – kan in de quickscan worden vergeleken met efficiëntere alternatieven. Het aandrijfsysteem in deze quickscan bestaat uit: een motor, een overbrenging en een aangedreven apparaat. De quickscan analyseert een compleet aandrijfsysteem vanaf de motor tot aan de opbrengstregeling.

Hoe werkt de quickscan?

Eerst moeten enkele gegevens worden ingevuld van het bestaande aandrijfsysteem. Daarna worden voorkeuren aangegeven voor het nieuwe aandrijfsysteem. De quickscan rekent uit hoeveel energie nodig is voor de vervulling van de aandrijffunctie in het proces. Op basis hiervan rekent de quickscan terug naar het benodigde elektrisch vermogen voor de nieuwe elektromotor. De quickscan rekent met gedetailleerde gegevens van IE-motoren (klasse 1, 2, 3, en 4) met een vermogen van 0,75 tot en met 375 kW. Het is dan direct duidelijk welke winst wordt geboekt met het alternatieve aandrijfsysteem.

Details doorrekenen

Na afloop van de scan kan het eindrapport samen met verstrekte achtergrondinformatie worden opgeslagen als PDF-bestand. Voor het invullen van de quickscan en voor het begrijpen van het resultaat is weinig basiskennis nodig. De resultaten van de quickscan zijn indicatief. Een leverancier of installatiebureau zal de gewenste situatie in detail kunnen doorrekenen.

Digitaal invullen

De quickscan voor elektrische aandrijvingen is beschikbaar op edrivequickscan.allied.nl. Meer informatie over energiezuinige aandrijfsystemen met elektromotoren is te vinden bij het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijvingen (Keea).