EMVT-lab opent op 9 april

Het EMVT-lab (ElektroMagnetische VermogensTechniek) is klaar. Het lab is gebouwd door Energieonderzoek Centrum Nederland en KEMA, in nauwe samenwerking met de technische universiteiten van Delft en Eindhoven. De opening is op 9 april 2008 tijdens een nationaal symposium over vermogensconversie in Arnhem.

Laat u rondleiden langs de perspectieven van deze technologie aan de hand van een aantal key note speeches tijdens het plenaire programma. Laat u bijpraten over wetenschappelijk onderzoek op het hoogste niveau, en van Nederlands fabrikaat. Laat u verbazen over de mogelijkheden en kansen die het wereldwijd unieke EMVT-lab biedt.

Meldt u hier aan voor deze dag

Programma
10:00 – 10:30 Ontvangst en registratie
10:30 – 10:35 Welkom door M. Antal, voorzitter IOP EMVT
10:35 – 11:00 Keynote C.P. Buijink (secretaris-generaal van EZ)
11:00 – 11:25 Keynote F. de Bruïne (EC Brussel, directoraat-generaal informatiemaatschappij en media)
11:25 – 11:50 Pauze
11:50 – 12:15 Keynote R.W. De Doncker (RWTH Aachen)
12:15 – 12:40 Keynote J.A. Ferreira (TU-Delft)
12:40 – 14:00 Lunch met postersessie
14:00 – 15:15 Voorstelling IOP EMVT onderzoek (5x 15 min, inclusief 5 min discussie)
~ pulsed power – A.J.M. Pemen
~ converters – S.W.H. de Haan
~ contactloze energieoverdracht – J. de Boeij
~ PQ-lab – J.M.A. Myrzik
~ netten en duurzame energie – J. Morren
15:15 – 15:45 Het EMVT lab door E.C.W. de Jong
16:00 Vertrek naar EMVT-lab (Kema)
16:30 Bezoek EMVT lab met toespraken en borrel
~ Welkom – M. de Vries (direkteur EMVT-lab)
~ Toespraak – P.J.J.G.Nabuurs (bestuursvoorzitter KEMA),
A.B.M. Hoff (directievoorzitter ECN)
~ Rondleiding en borrel

Locatie
Congrescentrum Elektrum, Klingelbeekseweg 45, Arnhem.

Elektromagnetische Vermogenstechniek
De energiesector in Nederland worstelt met een aantal problemen. Een verstopt elektriciteitsnet, eenrichtingsverkeer van distributienetten, een tekort aan stekkerdozen, energieverslindende ICT-apparatuur, verstoring door elektromagnetische velden. De ElektroMagnetische VermogensTechniek EMVT is in staat hiervoor oplossingen aan te dragen. EMVT wordt daarom gezien als een "enabling technology" die door zijn brede toepasbaarheid een meerwaarde heeft voor vele producten en diensten. EMVT is een combinatie van technologieën die hun toepassing krijgen in geïntegreerde elektromagnetische systemen met een hoge vermogensdichtheid, hoge frequentie en hoog rendement, waarbij rekeninggehouden wordt met elektrische, thermische en mechanische ontwerpaspecten. De immuniteit voor elektromagnetische beïnvloeding en verstoringen speelt een grote rol.

Voor wie is dit IOP interessant?
Het Innovatiegerichte Onderzoeks Programma biedt de mogelijkheid om belangrijke ontwikkelingen uit te voeren. Nederlandse bedrijven, universiteiten en non-profit instituten worden uitgenodigd om aan het programma deel te nemen. Bedrijven worden aangemoedigd om projectideeën voor te stellen. Op basis van deze behoeften worden door universiteiten en onderzoekinstituten projectvoorstellen ingediend. Uiteindelijk zal het bedrijfsleven profiteren van de kennis die wordt opgebouwd tijdens het programma, dat vier tot acht jaar loopt. In het najaar van 2003 is er weer de mogelijkheid om nieuwe projectvoorstellen in te dienen.

Welke mogelijkheden biedt het IOP EMVT voor bedrijven?
Al is een IOP in eerste instantie gericht op universiteiten en onderzoekinstellingen, voor bedrijven zijn er wel degelijk mogelijkheden.

Informatie over de nieuwste onderzoeksresultaten
Het bedrijfsleven kan vroegtijdig op de hoogte raken van de nieuwste onderzoeksresultaten via publicaties, bijeenkomsten en workshops. Zo is het mogelijk te verkennen in hoeverre de opgebouwde kennis aansluit bij (toekomstige) bedrijfsactiviteiten.

Deelname
Bedrijven kunnen op de volgende manieren actief deelnemen aan het IOP:
¤ zitting nemen in een industriële gebruikersgroep, die in aparte workshops met de onderzoekers bijeenkomt;
¤ zitting nemen in een begeleidingscommissie en zorg dragen voor de inhoudelijke projectbegeleiding van een project (deze optie is beperkt aanwezig);
¤ aanbieden van stageplaatsen aan onderzoekers, zodat nieuwe kennis snel door kan stromen in het bedrijf en kan worden getoetst/aangepast aan praktijkomstandigheden;
¤ financieel ondersteunen van projecten (beperkt mogelijk);
¤ beschikbaar stellen van grondstoffen en/of apparatuur.

Netwerken
Door actieve deelname aan het IOP kan een bedrijf in contact komen met andere bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen en op die manier beter geïnformeerd worden over hun specifieke activiteiten op het gebied van de oppervlaktetechnologie

http://www.senternovem.nl/iopemvt