EMS-bedrijven hebben uitstekende positie in supply-chain

Nevat EMS-leden hebben het afgelopen jaar een omzet gerealiseerd van € 600 miljoen en zijn daarmee 14% gegroeid. De bedrijven hebben de afgelopen jaren de sterk wisselende vraag, van -35% naar +20%, redelijk goed kunnen opvangen. Voor 2012 wordt een groei verwacht van 8%.

Dit kwam naar voren tijdens het betoog van EMS-voorzitter Henk Smid tijdens het derde Nevat EMS Congres. Smid geeft aan als EMS-bedrijven een rol willen blijven spelen, ze zich moeten blijven aanpassen aan de snel veranderende marktvraag.

Zowel vanuit Siemens, Philips Innovation Services en ook de partij die zich bezig houdt met een belangrijke openbaar-vervoerconcessie (stichting Zero Busvervoer) werd ingegaan op de nieuwe verhoudingen in de keten.  Vaste zekerheden van vroeger zijn definitief verleden tijd. Wie zich niet snel kan aanpassen aan de veranderende snelheden verliest positie: het draait om open innovatie en samenwerking.

Nulemissie

Stichting Zero Busvervoer heeft als doel dat in het jaar 2025 alle bussen in het openbaar vervoer in Nederland ‘zero emissie’ rijden, door middel van elektrische aandrijvingen.  Het project wordt breed gedragen door diverse stakeholders en nu uitgerold met de industrie, enkele pilots draaien al. De Stichting heeft een ‘kostprijs-model’ ontwikkeld dat de waardeketen verandert. Er worden nog altijd partijen gezocht die willen participeren.

Incentives

Ab van der Touw, CEO van Siemens Nederland sprak over de belangrijkste gebeurtenissen in de supply-chain de afgelopen jaren. Opvallend zijn de fenomenale globalisering en de bijbehorende consequenties zoals een nog groter belang voor een snelle time to market. Verder wijst Van der Touw op kansen in de energiewereld (NL heeft een relatief oud openbaar net),  water (vele lekkages) en gasmetersystemen, hij zou het liefst zien dat aan er bij het afsluiten van contracten met verhogende incentives wordt gewerkt in plaats van het ouderwets proberen zekerheden af te kopen.

Harry Vaes, Vicepresident van Philips Innovation Services besprak de uitdagingen die de elektronicawereld heeft de komende jaren: hij ziet kansen in miniaturisatietrajecten en bij de integratie van verschillende disciplines (co-creatie). Vaes noemt enkele voorbeelden van ontwikkelingen in moleculaire diagnostiek en intelligente straatverlichting.

Verbeterd design

In het drieluik na de pauze discussieerden Dick van Hees (ASML)-Geert Willems (IMEC) en Hans Simonse (Nevat EMS Technologie Groep) over de stelling hoe ‘meer geld te verdienen is met elektronicaproductie door het design te verbeteren’. Met verbeterd design worden faalkosten gedrukt wat zorgt voor hogere opbrengsten. Dit kan alleen als er anders wordt gedacht door zowel OEM als toeleverancier. De wetenschappelijke borging, door de ontwikkeling van een zogenoemde yield-tool, kan als simulatietool ook dienen voor buiten de semicon-industrie.

Nevat EMS wil de Nederlandse dienstverlenende elektronicaproductiebedrijven prominent positioneren op de internationale markt en door gezamenlijke activiteiten de concurrentiepositie van de aangesloten leden versterken.  Door technologie en innovatie als een belangrijk speerpunt te benoemen biedt de Nevat EMS Technologie Groep de mogelijk om gezamenlijk uitdagingen op te pakken, binnen de groep wordt gezamenlijk kennis ontwikkeld en zijn de leden actueel bezig met projecten op het gebied van l Design for Excelence en miniaturisering.

Afsluitend nam  de CEO van Dacom, Jan Hadders de zaal mee naar de agrarische wereld en de rol die elektronica speelt in ondere andere watergebruik en ziektebestrijding. Elektronica en sensortechnologie spelen hierin een strategische rol.