EMC-kennismarkt in Delft

Op 26 juni organiseert de Nederlandse EMC-ESD Vereniging de EMC-Kennismarkt bij de TU Delft. Het thema dat centraal staat is vermogenselektronica en EMC

De vele trends en toepassingen op het gebied van opwekking, transport, opslag en verbruik van elektrische energie vereisen nieuwe oplossingen op het gebied van vermogenselektronica. Deze ontwikkelingen leiden ook tot verschillende EMC-uitdagingen die met filtering, afscherming en de juiste EMC-kennis en -middelen kunnen worden aangepakt. Binnen Nederland is onder meer de vereniging EMVT actief met betrekking tot tot innovatie rondom het thema.

Welke ontwikkelingen in de industrie, de wetenschap en bij kennisinstituten geven mogelijk de oplossingen voor de nabije toekomst? Maar ook, welke vragen leven bij deze organisaties? Nederlandse kennisinstituten, bedrijven en belangenpartijen worden uitgenodigd om tijdens deze markt de kennisbehoefte en de beschikbare kennis rondom het thema uit te wisselen.

9.30   Opening en introductie
Cees Keyer, Hogeschool van Amsterdam
     
    Presentatie onderwijs- en onderzoekinstellingen & kenniswerkers
9.40   Braham Ferreira – TU Delft
9.50   Laura Ramirez-Elizondo – Hogeschool van Amsterdam
     
10.10   Frank Leferink – Universiteit Twente
10.20   Frits Buesink – Universiteit Twente
     
10.30   Pauze
     
    Vervolg presentatie onderwijs- en onderzoekinstellingen
11.00   Ramiro Serra – TU Eindhoven – EMC aspecten van ITER
11.10   Cees Keyer – Hogeschool van Amsterdam – Praktische metingen aan PV inverters
     
   

Kennisvragen van bedrijven uit de ‘regio’:
Bedrijven geven in het kort een toelichting op de onderzoeksvragen die zij hebben. Het dient daarbij te gaan om generieke vragen, problemen en behoefte aan technologieën en tools op het gebied van EMC in de ruimste zin van het woord.

     
11.30   Harry van Doornum – NEN – EMC en Power Electronics
11.40   Dennis Hoogenboom – VSL – Calibration of power quality analyzer
11.50   Dongsheng Zhao- VSL – EMC research project carried out by The European Metrology Research Programme (EMRP)
12.00   Agentschap Telecom – Jan Robijns – Power Electronics
     
    Agentschap NL
12.10   Barbara Stoeten, adviseur bij de Sector Innovatieprojecten en InnovatieAmbassadeur
     
    Open forum, discussie, terugkoppeling vanuit het publiek
     
12.50   Afsluiting door Cees Keyer
     
13.00   Gezamenlijke lunch

Kijk hier voor meer informatie