Elektriciteitsstop ‘mokerslag voor Brainport’

Tennet stelt in Limburg en Noord-Brabant een voorlopige stop in voor nieuwe bedrijven en instanties die een aansluiting willen op het elektriciteitsnet, zowel voor afname als opwek van elektriciteit. Ook voor bestaande bedrijven die een zwaardere aansluiting willen, is geen ruimte meer. Voorzitter van de Stichting Brainport, John Jorritsma: “Dit is een mokerslag voor alles wat we belangrijk vinden in Nederland.”

"Duurzaamheid, energietransitie, bedrijvigheid, noem maar op. En vanuit nationaal perspectief is het zand in de economische motor van ons land. Het ondermijnt bovendien het draagvlak voor de energietransitie bij onze inwoners en bedrijven."

Volgens Jorritsma piept en kraakt het al lang in Brainport. Het bericht dat de energielevering en teruglevering in het geding is, komt daar nog eens bovenop. "Dit moeten we per ommegaande gaan oplossen met kabinet, Enexis en Tennet."

Het hoogspanningsnet in beide genoemde provincies zit volgens landelijk netbeheerder Tennet nagenoeg aan de maximale capaciteit. Dit door de snelgroeiende vraag naar elektriciteit, onder meer door industriële elektrificatie, grootschalige batterijsystemen en de verduurzaming van mobiliteit (laadpalen) en gebouwde omgeving (warmtepompen). De netbeheerder gaat de komende tien jaar twee miljard euro investeren om de capaciteit van het netwerk structureel te vergroten. Tegelijkertijd start Tennet een onderzoek naar de mogelijkheden om met andere oplossingen versneld meer aansluitruimte te creëren.

CEO Maarten Abbenhuis: "De economische ontwikkelingen en verduurzaming gaan onverminderd in een hoog tempo door. Dit vraagt steeds meer van de elektriciteitsnetten, die hier oorspronkelijk niet op zijn ontworpen. Daarom breiden we de netten de komende jaren fors uit. We kunnen echter niet alles tegelijk en zullen samen met het Rijk en de provincies keuzes moeten maken waar we prioriteit aan geven. Ook zetten we slimme oplossingen in om versneld extra ruimte te creëren, bijvoorbeeld door met klanten afspraken te maken om het net te ontlasten als de capaciteit schaars is."

Jorritsma: "Komende jaren komen er in Brainport tienduizenden banen bij in de innovatieve sector. Daar zijn mensen voor nodig maar die moeten we dan wel opleiden, kunnen huisvesten en verplaatsen. Gezien het belang van Brainport voor Nederland is dat niet anders dan een nationale opgave, want we hebben in de stad en regio nu al tekorten aan huizen, wegen, fietspaden, voorzieningen en bedrijventerreinen. En daar komt dan de officiële melding bij dat ook de energielevering in het geding komt. Want als we deze voorzieningen en bedrijven geen elektriciteit kunnen leveren, dan staan ze er voor niets."

Volgende week spreekt Stichting Brainport met het kabinet over extra investeringen in wonen, mobiliteit, voorzieningen en talenten op alle niveau. "Energiezekerheid móet met stip aan deze lijst worden toegevoegd. Alle bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit de Brainportregio roepen nu al jaren dat de investeringen niet langer kunnen wachten. Het kabinet heeft beloofd de ontwikkeling mee mogelijk te maken in het belang van Nederland. Mijn oproep is: maak dat nu dan ook definitief waar met investeringen in woningen, mobiliteit en voorzieningen en afspraken om als de wiedeweerga de problemen met zekerheid op de prioriteitenlijst te zetten."