Eerste ‘stopcontact’ op de Noordzee klaar voor gebruik (video)

Borssele Alpha, Tennets eerste aansluitsysteem voor windparken op de Nederlandse Noordzee, is klaar voor gebruik. Het park zal in 2020 de windenergie van de nog te realiseren offshore windparken Borssele I en II door het Deense energiebedrijf Ørsted ontsluiten.

De capaciteit van Borssele I en II is 700 Megawatt. Dit is de elektriciteitsproductie voor ongeveer 1 miljoen huishoudens die bij hoogspanningsstation Borssele op het net op land wordt aangesloten. Hiervoor is naast het bestaande 380kV hoogspanningsstation Borssele een nieuw transformatorstation gerealiseerd, is er een transformatorstation op zee gebouwd (‘stopcontact’) en zijn er stroomkabels gelegd tussen de het offshore transformatorstation en het hoogspanningsstation Borssele.

Het Energieakkoord

Volgens het Energieakkoord realiseert Tennet tot 2024 3500 MW aan offshore netverbindingen voor windparken op zee. De eerstvolgende, Borssele Beta (ook 700 MW), wordt in 2020 opgeleverd ten behoeve van de windparken Borssele III en Borssele IV, die door het Blauwwind-consortium worden ontwikkeld. Daarna zijn Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta aan de beurt, gevolgd door Hollandse Kust (noord).

Meetstation ecologie en scheepvaart op transformatorplatforms

Al deze windparken worden aangesloten met dezelfde 700 MW transformatorplatformen die dicht bij de windparken staan en krijgen dezelfde soort kabelverbinding naar de kust. De ‘stopcontacten’ krijgen ook een meetstation met onder andere nautische radars, meteorologische systemen en monitoringssystemen voor vogels en vleermuizen. Hiermee zal langs het gehele kustgebied van Nederland informatie worden verzameld. Naast de Kustwacht maken ook havenbedrijven, universiteiten, het KNMI en exploitanten van windparken gebruik van deze data.

Net op Zee 2024-2030

Van 2024 tot en met 2030 zal er volgens de vervolg Routekaart Wind op Zee nog eens 6.100 MW aan windparken op zee bij komen. Het gaat dan om de windparken in de windenergiegebieden Hollandse Kust (west), Ten Noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver. Voor de eerste twee maakt TenneT opnieuw gebruik van drie gestandaardiseerde 700 MW platforms (2.100 MW).

Voor het efficiënt aansluiten van de windenergiegebieden verder weg op de Noordzee, zoals IJmuiden Ver (4.000 MW), zijn er deels andere technieken nodig op basis van gelijkstroom in plaats van wisselstroom. Voor IJmuiden Ver komen er twee offshore converterstations van elk 2.000 MW, een unicum in de offshore windindustrie.