Eerste reeks proeven met autonoom varend schip op de Noordzee

Vorige week is een reeks proeven uitgevoerd met autonome operaties op de Noordzee, ongeveer 5 zeemijl vanaf de kust bij Den Helder. De SeaZip 3 nam, uitgerust met intelligente aansturing, deel aan verschillende runs van nautische scenario’s om de interactie van het schip met ander scheepvaartverkeer te beoordelen.

Door de scenario’s te testen, demonstreerden de betrokken partners hoe het beslissingsproces werkt van een autonoom systeem dat de opdracht heeft om veilig te varen en tijdig uit te wijken voor andere scheepvaart.

Het autonome systeem van Robosys Automation was gekoppeld aan het besturingssysteem van de SeaZip 3, een Damen Fast Crew Supplier 2610 Twin Axe van SeaZip Offshore Services, en voerde de manoeuvres in principe veilig uit. De partners concludeerden wel dat doorontwikkeling van autonome systemen nodig is om efficiënt te reageren op complexe situaties.

De proeven maken deel uit van het Joint Industry Project Autonomous Shipping , een twee jaar durend onderzoeks- en innovatieproject over autonome operaties van zeeschepen dat startte in 2017.

Projectleider Marnix Krikke: "In totaal werden elf scenario’s uitgevoerd waarin de SeaZip 3 interactie had met twee andere schepen. Dit waren opleidingsvaartuig Octans en emergency towing vessel Guardian. Deze scenario’s zijn het resultaat van onderzoek van de kennisinstellingen TU Delft, Marin en TNO. Ze werden eerst getest in het Marin-simulatiecentrum in Wageningen en vorige week dus op de Noordzee."

Roadmap autonome zeescheepvaart

De demonstratie levert input voor een roadmap naar autonome zeescheepvaart, dankzij de inzichten in de staat van de huidige technologie, te nemen obstakels en het potentieel van technologie. "De impact en de mogelijkheid van ontwikkelingen op het vlak van autonomie in de scheepvaart zijn enorm groot. Door te participeren in dit project hebben wij op diverse vlakken enorm veel kennis opgedaan wat ons nu en in de toekomst helpt om te groeien als rederij bedrijf", aldus Mark van der Star, managing partner bij SeaZip Offshore Service.

Breed consortium

Het Joint Industry Project wordt gesteund rederijen SeaZip Offshore Service, Fugro en het Loodswezen, scheepsbouwers Damen Shipyards en Feadship, ontwerpbureau DEKC Maritime, technologieleveranciers Bosch Rexroth, Robosys Automation, kennisinstellingen Marin, TNO, TU Delft, klassebureau Bureau Veritas, maritieme scholen Maritiem Instituut Willem Barentsz – NHL Stenden Hogeschool, Rotterdam Mainport Institute (STC en Hogeschool Rotterdam) en projectcoördinator Nederlands Maritime Technology. De Rijksoverheid is vertegenwoordigd door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het Ministerie van Defensie (Defensie Materieel Organisatie). Het project is deels gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.