Eerste Kennis- en Innovatieagenda Digitalisering gepresenteerd

De eerste Kennis- en Innovatieagenda Digitalisering is gepresenteerd, als onderdeel van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) voor de periode 2024-2027. In het convenant bekrachtigen bedrijven, kennispartijen en overheden hun inzet op innovatiethema’s binnen het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid van het Ministerie van EZK.

logo's

Het is voor het eerst dat er een aparte Kennis- en Innovatieagenda (KIA) is voor digitalisering en informatietechnologieën (DIT’s). Topsector ICT is coördinator van de KIA Digitalisering.

Doel is om een strategisch kader te schetsen voor de programmering van kennis en innovatie op het gebied van digitalisering in de komende vier jaar. Met behulp van de KIA worden inspanningen van verschillende kennisinstellingen en bedrijven beter op elkaar afgestemd en wordt publiek-private samenwerking bevorderd. “Dit is nodig om tot slimme oplossingen te komen voor belangrijke economische én maatschappelijke uitdagingen waar niet alleen Nederland, maar ook de rest van de wereld, voor staat”, aldus Frits Grotenhuis, directeur van Topsector ICT.

Vijf missies

Het kabinet heeft onlangs de missies in het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid herijkt. Er zijn nu vijf centrale missies op het gebied van gezondheid & zorg, landbouw, water & voedsel, veiligheid, energietransitie en tot slot de circulaire economie. Digitalisering en informatietechnologie zijn essentieel om tot innovatieve oplossingen te komen voor de gigantische uitdagingen binnen die missies. Topsector ICT, initiator en coördinator van de KIA Digitalisering krijgt dan ook steeds meer vragen van andere (top)sectoren om kennis en innovatie samen verder te brengen en zo invulling te geven aan de digitale transitie.

Zeven digitale sleuteltechnologieën

Van de vierenveertig sleuteltechnologieën waarop het kabinet inzet bij het uitvoeren van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid zijn er zeven digitaal. Het gaat om Artificial Intelligence, Data science, data analytics & data spaces, Cyber security technologies, Software technologies & computing, Digital connectivity technologies, Digital Twinning & Immersive technologies en Neuromorphic technologies.

Drie luiken

In de KIA Digitalisering wordt onderscheid gemaakt tussen drie luiken op het gebied van Digital and Information Technologies (DIT’s):

· Innoveren MET DIT’s (ten behoeve van het ontwikkelen van oplossingen binnen de vijf missies)

· Reflectie OP DIT’s (zorgen voor verantwoorde ontwikkeling en toepassing van de digitale transformatie en de zeven sleuteltechnologieën)

· Innoveren MET DIT’s (fundamentele kennisontwikkeling en verdere ontwikkeling van de zeven digitale sleuteltechnologieën in samenwerking met de KIA Sleuteltechnologieën)

Deze drie luiken grijpen op elkaar in en moeten elkaar versterken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *