Eenvoudige, snelle en betaalbare meetmethodieken borgen prestaties van luchtinstallaties in woningen

In meer dan 80% van de Nederlandse woningen blijkt de integrale prestatie van de luchtinstallatie bij oplevering niet te voldoen aan de minimale eisen van het bouwbesluit. Met de ontwikkeling van eenvoudige meetinstrumenten, levert het TKI project SecureVent een missende schakel bij het borgen van de integrale prestatie van luchtinstallaties in woningen.

Volgens Europese afspraak moet de gebouwde omgeving in ons land in 2050 volledig energieneutraal zijn. Om te voldoen aan de energieprestaties, worden woningen steeds beter geïsoleerd en luchtdicht gemaakt. Hierdoor worden bewoners voor een gezonde binnenluchtkwaliteit steeds meer afhankelijk van de prestatie van het ventilatiesysteem.

Integrale prestatie van luchtinstallatie

Tijdens de bouw voelt niemand zich verantwoordelijk voor de integrale prestatie van de luchtinstallaties en is er geen prikkel bij aannemers en installateurs om te investeren in kwaliteit op de uitvoering. Bestaande meetinstrumenten en meetmethoden zijn te kostbaar. En voor de bedrijven die hierin wel investeren gaan de kosten omhoog, terwijl er geen beloning voor tegenover staat: de betere kwaliteit wordt niet getoetst en niet beloond of op andere wijze gewaardeerd. Dit heeft grote gevolgen voor de binnenluchtkwaliteit en de energetische prestatie van woningen. Borging van een goed functionerende luchtinstallatie verhoogt de binnenluchtkwaliteit en bespaart energie.

Bouwende partijen zelf verantwoordelijk

In februari 2017 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de invoering van de wetgeving rondom private kwaliteitsborging. In deze wet worden de bouwende partijen zelf verantwoordelijk gesteld voor de bouwkwaliteit en moeten kunnen aantonen dat de kwaliteit van het geleverde werk in orde is. Er blijkt grote behoefte vanuit deze markt aan eenvoudige, snelle en betaalbare meetmethodieken om te kunnen bepalen of de beoogde prestaties van het ventilatiesysteem en de woning worden gehaald.

Rol TNO

Bouw_RoosterMetDuim_800.jpg

TNO heeft de krachten gebundeld met Acin, producent van meet- en regelapparatuur, en de brancheorganisaties van de installateurs en  ventilatie industrie, Uneto-VNI en VLA om in deze behoefte te kunnen voorzien. Samen gaan ze eenvoudige, snelle en betaalbare meetmethodieken ontwikkelen. Het ultieme doel is om de integrale prestaties van luchtinstallaties in woningen (luchtkwaliteit, geluidscomfort en energiegebruik) beter te borgen. De jarenlange ervaring van TNO op het gebied van ventilatie en binnenmilieu: van modellering standaardisatie, monitoring en dataprocessing tot productontwikkeling, maakt TNO de geschikte kennispartner in het project.

Het TKI SecureVent project is officieel op 12 januari 2017 van start gegaan en wordt uitgevoerd onder TKI Urban Energy met subsidie van Topsector Energie van het ministerie van Economische Zaken.