Een shredder die batterijbranden voorkomt

Team CORE van de Technische Universiteit Eindhoven heeft een installatie ontwikkeld voor het recyclen van elektronisch afval. De CORE TITAN, die volledig onder water functioneert, voorkomt batterijbranden waarbij giftige gassen kunnen vrijkomen. Het studententeam gaat nu praktijkonderzoek doen samen met de industrie om te kijken naar de praktische haalbaarheid van het concept.

Batterijbranden zijn een serieus probleem. Zo bleken batterijen de boosdoeners van 49 van de 53 branden die de laatste jaren bij Europese afvalverwerkers ontstonden. En ook in de metaalindustrie zijn batterijen de nummer één oorzaak voor branden. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet de oorzaak worden gezocht in het lage percentage van ingezamelde batterijen. Slechts 24 procent van de li-ion batterijen in Nederland wordt ingeleverd. De rest eindigt tussen het plastic- en restafval of oud papier.

Het geheim van de smid

Daarom presenteert team CORE de shredder-installatie CORE TITAN. De installatie bestaat uit een shredderblok dat volledig onder water kan worden gezet. In dit water zit een speciale zoutoplossing om de lading die vrij komt te neutraliseren. Doordat de opstelling onder water staat, blijft de temperatuur laag. Dit voorkomt thermal runaway.

Voor de vertaling naar de praktijk werkt het team samen met industriële partijen, waaronder Mirec, en met toonaangevende elektronisch afvalverwerkers in Nederland. De volgende stap is het verder uitwerken van de shredder en het bouwen van een prototype recyclinglijn waarin batterijen en batterij-verdachte producten volledig worden gerecycled.

Een circulaire toekomst

Team CORE is al langer bezig met de veilige verwerking van elektronisch afval. Op dit moment is het team ook aan de slag met de ontwikkeling van een fabriek in Moerdijk, gebaseerd op de technologie die CORE in november 2020 onthulde.