Een nieuwe manier om zuurstof te produceren op Mars

Er is een op plasma gebaseerde manier gevonden om zuurstof te produceren en te scheiden op Mars. De oplossing is complementair aan Nasa’s Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment en kan een hoge molecuulproductie opleveren per kilogram instrumentatie die de ruimte in wordt gestuurd.

Differ wetenschappers bedenken nieuwe manier om zuurstof te produceren op Mars
Kooldioxideplasma gemaakt in het Laboratoire de Physique des Plasmas, Ecole Polytechnique in Frankrijk. Foto: Olivier Guaitella

De onderzoekers, waaronder wetenschappers van het Nederlandse instituut Differ, publiceerden hun bevindingen in het Journal of Applied Physics (open access).

Een dergelijk systeem zou een cruciale rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van levensondersteunende systemen op Mars en de grondstoffen en basischemicaliën die nodig zijn voor de verwerking van brandstoffen, bouwmaterialen en meststoffen.

Twee uitdagingen

Volgens het team zijn de natuurlijke omstandigheden op Mars bijna ideaal voor in-situ gebruik van hulpbronnen door plasma’s, aangezien de atmosfeer voornamelijk wordt gevormd door koolstofdioxide, dat kan worden gesplitst om zuurstof te produceren. En de druk is gunstig voor plasma-ontsteking. Twee grote hindernissen staan ​​de productie van zuurstof op Mars echter in de weg.

De eerste uitdaging is de ontleding van koolstofdioxidemoleculen om zuurstof te extraheren. “Het is een heel moeilijk molecuul om te breken”, zegt hoofdauteur Vasco Guerra van de Universiteit van Lissabon (Portugal). De tweede uitdaging is het scheiden van de geproduceerde zuurstof uit een gasmengsel dat bijvoorbeeld ook kooldioxide en koolmonoxide bevat. “We bekijken deze twee stappen op een holistische manier om beide uitdagingen tegelijkertijd op te lossen. Dit is waar plasma’s kunnen helpen.”

Gekanaliseerde energie

“Wanneer kogelachtige elektronen van het plasma botsen met een koolstofdioxidemolecuul, kunnen ze het direct ontleden of energie overdragen om het te laten trillen”, aldus Guerra. “Deze energie kan voor een groot deel worden gekanaliseerd in de afbraak van kooldioxide. Samen met onze collega’s in Frankrijk en Nederland hebben we experimenteel de geldigheid van deze theorieën aangetoond. Bovendien is de warmte die in het plasma wordt gegenereerd ook gunstig voor de scheiding van zuurstof.”

Toepassing op aarde

Door kooldioxidemoleculen te dissociëren om groene brandstoffen te produceren en chemicaliën te recyclen, kan de plasmatechnologie ook helpen bij het aanpakken van klimaatverandering op aarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (3)

  1. Geen woord over de benodigde hoeveelheid energie voor deze CO2-splitsing. Grappig dat deze techniek om de hoek komt in verband met het bedachte Mars-bezoek terwijl hier op moeder aarde moord en brand wordt geschreeuwd over de luchtvervuiling (bedoeld wordt dan CO2). In de laatste zin komt dit aan bod, maar dat de energieopwekking dan weer CO2 toevoegt, tsja …

  2. Wellicht zit u op één van de juiste methoden. Helaas kan ik nog niet vertellen dat chemische toxines zo vernietigd kunnen worden. Dit is belangrijk daar deze onzichtbare toxins als een vergrootglas werken in de atmosfeer. Deze eenvoudige proef bewijst dan tevens dat kankercellen chemische toxines zijn. Ik weet dit al 12 jaar en ben bij alle medische instituten geweest om het te vertellen. Een volledige blokkade op deze kennis was het resultaat, dankzij het covid 19