Eén miljard voor Quantum Flagship

De Europese Commissie heeft voorgesteld een miljard euro beschikbaar te maken voor een Quantum Flagship, een grootschalig Europees onderzoeksprogramma voor kwantumtechnologie. Binnen het Quantum Flagship zullen wetenschappers van verschillende disciplines de kwantummechanica verder ontwikkelen en worden er nieuwe toepassingen op de markt gebracht.

Het voornemen voor een Quantum Flagship is onderdeel van het ‘Technology Package’, een breed pakket aan maatregelen om de digitale economie van Europa te versterken. De lidstaten spreken zich 26 mei uit over deze maatregelen in de  Raad voor Concurrentievermogen.

Kwantumsoftware

Harry Buhrman, onderzoeker bij het CWI en directeur van onderzoekscentrum QuSoft voor kwantumsoftware, is één van de Nederlandse initiatiefnemers van het voorstel. "Met dit voorstel laat de Europese Commissie zien dat Europa voorop wil lopen in de ontwikkeling van de kwantumcomputer en gelooft dat dit een waardevolle bijdrage kan leveren aan de Europese kenniseconomie. Ik ben ook blij met de aandacht voor kwantumsoftware binnen dit initatief. Naast het ontwikkelen van een kwantumcomputer is het essentieel om nu al te investeren in kwantumalgoritmes en -software. Niemand begrijpt op dit moment echt volledig hoe die bijzondere mogelijkheden van de toekomstige kwantumhardware goed zijn te benutten. Hiervoor is grootschalig onderzoek nodig, en het Quantum Flagship maakt dit mogelijk."

Onderzoekscentrum QuSoft is een gezamenlijke onderneming van CWI, UvA en VU en is opgericht in 2015. De missie van QuSoft is het ontwikkelen van nieuwe protocollen, algoritmes en toepassingen die kunnen draaien op kleine en middelgrote prototypes van kwantumcomputers. De focus van het instituut is de ontwikkeling van kwantumsoftware, dat fundamenteel andere technieken en benaderingen vereist dan conventionele software.