ECN: ‘Rathenau Instituut waarschuwt terecht tegen optimisme in energie’

Het boek ‘Energie in 2030: Maatschappelijke keuzes van nu’ bevat een studie van het Rathenau Instituut naar de ontwikkelingen rond alle energiebronnen. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) onderschrijft het rapport.

De studie snijdt op een onderbouwde en aantrekkelijke wijze belangrijke punten aan. In de Nederlandse  energiehuishouding zijn feitelijke ontwikkelingen richting verduurzaming inderdaad tot op heden niet duidelijk zichtbaar. Dat geldt zowel voor energiegebruik, CO2-uitstoot als hernieuwbare energie. Het Rathenau Instituut waarschuwt terecht tegen optimisme over de mogelijkheden van technologie en de mogelijkheden van marktpartijen om verduurzaming te realiseren. Het ontbreekt volgens het instituut momenteel aan vooral economische feitenkennis om het beleid te onderbouwen. Daarbij wordt onder andere gedoeld op de verwevenheid van overheden en de fossiele energiebedrijven. De aandacht voor duurzaamheid is wel toegenomen, met name ook voor de effecten in de productieketens. 

Meer collectieve kennis

Het Rathenau Instituut doet verschillende beleidsaanbevelingen: allereerst het vergroten van de collectieve kennis over energievraagstukken. Verder wordt gepleit voor beleid dat de absolute omvang van het energieverbruik vermindert. Dat gaat verder dan beleid gericht op energiebesparing. Of dat kan worden bereikt met de voorgestelde verhoging van de energieprijzen laten de auteurs in het midden, dat moet nader onderzocht worden. Het Rathenau Instituut pleit voor meer duurzaamheidscertificering.

Hoewel de onderzoekers helder aangeven dat technologische mogelijkheden beperkt zijn worden er geen aanbevelingen gedaan om technologie verder te ontwikkelen om deze duurzaamheidseisen beter te adresseren. Evenmin worden aanbevelingen gedaan om in te grijpen in de markt, terwijl helder wordt uiteengezet dat zonder sterk overheidsoptreden doelen niet worden gehaald. Alsnog wordt wel een pleidooi gehouden om het huishoudboekje ten aanzien van energie op orde te brengen en daarbij de belangen van de Nederlandse overheden in fossiele energie bloot te leggen. 

Mythen 

ECN vindt dat de studie terecht signaleert dat er mythen over energie de ronde doen en de publieke kennis tekort schiet. ECN ziet hierin ook een verantwoordelijkheid voor ECN zelf en aanknopingspunten voor nieuwe activiteiten. De studie van het Rathenau Instituut geeft verder belangrijke argumenten voor overheidsingrijpen die het ECN ondersteunt. De studie geeft een waardevolle bijdrage aan het debat over energiebeleid.

Meer informatie over het rapport  op de website van het Rathenau Instituut.