Duitsland onderzoekt potentieel grootschalig offshore waterstofpark in Noordzee

RWE, Shell, Gasunie en Equinor willen 300 megawatt (MW) elektrolysercapaciteit installeren in de Duitse Noordzee om tot 20.000 ton groene waterstof per jaar offshore te produceren. Het is de bedoeling dat de groene waterstof vanaf 2028 via een pijpleiding, AquaDuctus genaamd, naar Helgoland wordt getransporteerd.

De partners zien dit AquaSector-project ook als een ‘proof of concept’ voor de realisatie van de AquaVentus-visie om in 2035 tot 10 gigawatt groene waterstof offshore te produceren en via een verlengde pijpleiding naar het vasteland van Duitsland te transporteren.

Ten opzichte van het transport van offshore opgewekte elektriciteit kan de waterstofproductie op zee en het transport via pijpleidingen duidelijke economische voordelen bieden. De pijpleiding zou vijf HVDC-transmissiesystemen (High Voltage Direct Current) kunnen vervangen, die anders zouden moeten worden gebouwd. ‘Het is verreweg de meest kosteneffectieve optie om grote hoeveelheden energie over lange afstanden te transporteren’, aldus de partners.

De eerste stap in het AquaSector-project is het uitvoeren van een gedetailleerde haalbaarheidsstudie om de eerste indicaties te geven van de voorwaarden waaronder het grootschalige offshore waterstofpark succesvol kan worden gerealiseerd, evenals de technische en commerciële uitdagingen die moeten worden overwonnen op het gebied van tot offshore waterstofproductie.

De Duitse waterstofstrategie

Duitsland streeft ernaar om tegen 2050 broeikasgasneutraal te zijn en waterstof wordt gezien als een belangrijk instrument om dit doel te bereiken. De Duitse nationale waterstofstrategie (NHS) richt zich op groene waterstof, de enige vorm die door de Duitse regering als duurzaam wordt beschouwd. De NHS beaamt echter dat blauwe en turquoise waterstof ook een rol gaat spelen in de Europese waterstofmarkt omdat het CO2-neutraal is. De NHS verwacht dat dit soort waterstof gedurende een overgangsperiode ook in Duitsland zal worden ingezet.

De Duitse overheid voorziet in 2030 een waterstofvraag van ongeveer 90 tot 110 TWh. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, moeten in 2030 in Duitsland elektrolysers worden gebouwd met een totale capaciteit van maximaal 5 GW (inclusief de benodigde offshore- en onshore-energieproductie) voor het leveren van elektriciteit voor de elektrolyse). Dit komt overeen met een groene waterstofproductie tot 14 TWh en een benodigde hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit tot 20 TWh. Voor de periode tot 2035 komt er zo mogelijk nog 5 GW bij, uiterlijk in 2040.

Eerder deze maand kondigde Hamburg aan onderzoek te gaan doen naar het potentieel van waterstof op de luchthaven.