Doe mee: Women in Engineering-enquête 2022

Farnell, wereldwijd distributeur van elektronische oplossingen, heeft zijn jaarlijkse Global Women in Engineering Survey gelanceerd. De enquête is een kans voor vrouwen in de techniek om hun inzichten en ervaringen te delen en licht te werpen op loopbaanontwikkeling en de bredere uitdagingen en kansen binnen de elektronica-engineering-industrie. Maar: mannen zijn ook uitgenodigd om hun visie te geven.

Het onderzoek is geopend op de Internationale Vrouwendag in de techniek (23 juni) en loopt tot zaterdag 20 augustus. Het onderzoek moet inzicht geven in de belemmeringen voor het bereiken van gelijkheid en hoe discriminatien op de werkplek verder kunnen worden teruggedrongen terwijl een visie voor de toekomst wordt geschetst.

Om mee te doen, ga naar: https://www.surveymonkey.co.uk/r/FarnellWiE2022

De resultaten worden in september 2022 bekend gemaakt.

De enquête van 2021 trok reacties van 370 mensen, voornamelijk in de leeftijd van 25-54 jaar, en iets meer dan de helft zei meer dan 10 jaar ervaring te hebben in de elektronica-industrie. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen in de techniek weliswaar steun krijgen van alle geslachten, maar dat ze over het algemeen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn en verschillende gradaties van discriminatie ervaren. Alle respondenten zijn van mening dat het bereiken van het belangrijkste doel van de moderne beroepsbevolking de gelijke behandeling van alle geslachten is.

Andere bevindingen:

  • Alle geslachten hebben vergelijkbare opvattingen over de voordelen die vrouwen bieden aan de technische industrie en zijn van mening dat ongelijkheid moet worden aangepakt. Door meer vrouwen naar leidinggevende posities te verheffen waar ze als rolmodel en mentor kunnen fungeren voor andere vrouwen, zal de uitvoering van het gelijkheidsbeleid worden versterkt en ongelijkheid en seksisme op de werkplek worden teruggedrongen.
  • Ondanks dat vrouwen een goed loon noemen als een voordeel van werken in de techniek, zijn ze nog steeds van mening dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds een probleem is.
  • Vrouwen maakten zich minder zorgen over de noodzaak om te reizen voor hun werk dan andere geslachten hen waarnemen. Slechts 15% van de ondervraagde vrouwen suggereerde dat minder reizen gunstig zou zijn voor hun werk-privébalans en carrièrevooruitzichten, in tegenstelling tot de 25% van alle andere respondenten die geloofden dat dit waar was.
  • Enkele van de belangrijkste drijfveren die vrouwen ertoe hebben gebracht om van een carrière in de techniek te genieten, waren de mogelijkheid om aan diverse projecten te werken, betrokken te zijn bij de geboorte van de volgende generatie technologie en een goede balans tussen werk en privéleven tot stand te brengen en te koesteren.