Dodelijk arbeidsongeval door inpakapparaat

Op 12 juli 2019 raakte een toen 41-jarige man uit Emmen met zijn hoofd bekneld in een inpakapparaat. Het slachtoffer overleed niet lang daarna aan zijn verwondingen. Het OM eist een geldboete van 100.000 euro, waarvan 30.000 euro voorwaardelijk voor een periode van 3 jaar, tegen het bedrijf.

Tags:

De landelijke Arbeidsinspectie verrichtte onderzoek naar het dodelijk ongeval. Volgens dit onderzoek raakte het slachtoffer bekneld tussen twee machinedelen van een inpakmachine toen hij een probleem wilde verhelpen terwijl de machine nog aanstond. De bewegende delen van de machine waren niet beveiligd.

Overtreding van de arbeidsomstandighedenwet

Het bedrijf wordt verweten dat de bewegende delen van de machine niet beveiligd waren waardoor knelgevaar aanwezig was. Ook wordt het bedrijf verweten dat er geen volledige Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) aanwezig was waardoor de risico’s van onder meer deze machine niet in beeld waren en er geen maatregelen op waren benoemd. Bij het installeren van de machine is onvoldoende aandacht besteed aan het borgen van de veiligheid. Naar de mening van het OM waren er voldoende signalen dat de wijze waarop de machine was geïnstalleerd en bediend moest worden niet aan de veiligheidsvereisten voldeed.

Onvoldoende afscherming

Uit onderzoeken van de Arbeidsinspectie blijkt telkens weer dat machines onvoldoende veilig zijn. Meestal komt dat omdat afschermingen weg zijn gehaald of niet aanwezig zijn waardoor de bewegende delen niet of onvoldoende zijn afgeschermd. Zo ook in dit geval. Het OM hecht eraan te benadrukken dat machineveiligheid van levensbelang is.

Veiligheid als onderdeel van bedrijfsDNA

De officier van justitie noemt tijdens het uitspreken van het requisitoir: “Als werkgever heb je een belangrijke zorgplicht voor je werknemers. Dat geldt voor alle werkgevers maar zeker als er gewerkt wordt met risicovolle machines. Veiligheid moet onderdeel zijn van je bedrijfsDNA. Niet gezegd kan worden dat het bij verdachte helemaal geen punt van aandacht was, maar het had zeker geen prioriteit. Eigenlijk stonden alle seinen op rood wat betreft de veiligheid rond de machine. Al met al meent het OM dat verdachte ernstig te kort is geschoten in de zorg voor haar medewerkers. Dat heeft geleid tot een ongeval waar het 41-jarige slachtoffer bij om is gekomen. Na dit ongeval is naar mening van het OM de zorg voor de veiligheid nog steeds niet tot prioriteit verheven binnen het bedrijf. Dat moet anders.”
Het OM vindt een geldboete van 100.000 euro, waarvan 30.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, op zijn plaats (rechtszaak 21-07-2022). De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak in deze zaak.

Bron: OM.nl

Tags:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (2)

  1. Hoe zit met de nabestaanden die hun dierbare verloren hebt. Krijgen ze geen schadevergoeding van een paar miljoen dan? In Amerika krijg je een redelijke schadevergoeding. Niet dat het veel uitmaakt want je dierbare krijg je niet terug. Eigenlijk moet het bedrijf gesloten worden want ze wisten van de onveilige situatie..Ik heb 47 jaren gewerkt en ken dit soort gevallen alleen is het weleens zo dat als je iets zegt kan je ontslag krijgen en komt een andere in jouw plaats en de onveilige situatie blijft gewoon. Ik ben nu met pensioen en werk weleens en zie vaak onveiklige situaties. Dit geval is voor mij aanleiding om hier op te gaan letten en verslag maak voor de Arbodienst. Ik heb niks te verliezen en vind vhet hartverscheurend dat mensen op het werkvloer aan hun einde komen door nalatigheid van werkgevers die alleen maar aan geld denken en niet aan de veiligheid van werknemers.