Docent HAN Automotive gepromoveerd op onderzoek naar directe injectie van vloeibaar LPG

Peter Mesman, hoofddocent bij HAN Expertisecentrum Automotive, is aan de Universiteit van Karlsruhe (Duitsland) gepromoveerd op een onderzoek naar de inspuiting, mengselvorming en verbranding van vloeibaar LPG bij straalgeleide directe injectie. Tijdens een symposium, dat ter gelegenheid van zijn promotie in Arnhem werd georganiseerd, lichtte hij zijn promotieonderzoek toe.

Het symposium, dat veel belangstelling had van transportondernemingen en leveranciers van LPG-systemen, werd geopend door Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Andere sprekers waren:

  • Richard Smokers van TNO over brandstoffen van de toekomst;
  • Cees van de Peppel van Tamoil over de introductie van ethanol op de Nederlandse markt;
  • Ruben Antvelink en Frank Schouten van EcoTuk en Bram Veenhuizen, lector Voertuigmechatronica bij de HAN.

Behoud van voordelen bij directe injectie van LPG

Momenteel hebben bijna alle automobielproducenten modellen met directe benzine-injectie in het programma. Op de Duitse markt nemen automodellen met directe benzine-injectie een prominentere plaats in dan in Nederland. LPG wordt in Duitsland de laatste tijd steeds belangrijker als alternatieve brandstof. Het onderzoek van Peter Mesman richtte zich op het behoud van de voordelen die directe injectie met zich meebrengen, wanneer gebruik gemaakt wordt van LPG als brandstof. Dit houdt in, dat minstens hetzelfde of een nog lager brandstofverbruik haalbaar is ten opzichte van benzine. Met de vorige generatie van LPG-systemen is dit niet mogelijk. Daarnaast kan een lagere CO2-emissie in gram per kilometer ten opzichte van benzine worden bereikt.

De resultaten van het onderzoek van Mesman zijn direct toepasbaar voor het ontwikkelen van nieuwe producten. Momenteel vindt er voor een LPG-systeemleverancier onderzoek plaats op een moderne, direct ingespoten benzinemotor.

Andere toepassingen

Bij de EcoTuk, die midden vorig jaar in India als zuinigste en schoonste uit een wedstrijd kwam, was directe injectie van vloeibaar LPG de reden van het succes. In de markt is dit een heel andere toepassing van de resultaten van het promotieonderzoek, die echter grote mogelijkheden biedt met ca 25% brandstofbesparing ten opzichte van de oude situatie met LPG en veel lagere schadelijke emissies.
 

Kennis over het gedrag van LPG in de verbrandingsruimte van een motor is ook te gebruiken bij de ontwikkeling van dual-fuel of dieselblend uitvoeringen. Het gaat dan om de aanpassing van dieselmotoren voor bedrijf met LPG, hetgeen brandstofkosten kan besparen.

Truckfabrikant Volvo ziet DiMethylEther (DME) als een alternatieve en zeer goede, dieselbrandstof. LPG en DME hebben vergelijkbare eigenschappen. De kennis omtrent het gedrag van LPG kan daarom ook worden ingezet voor het ontwikkelen van een motor met DME, waardoor de ontwikkelingstijd voor deze brandstof afneemt