Dipje in de creatieve output? Neem een nieuw gebouw!

Architectuur- en ingenieursbureau Nika in Maryland (VS) is verhuist naar een gebouw ontworpen volgens de Maharishi Vastu-architectuur en genereert nu 50-80% meer originele ideeën.

Maharishi Vastu is een traditioneel architectuursysteem dat zijn oorsprong in India heeft en daar ook bekend staat als vastu of sthapatya veda. Kenmerken omvatten uitlijning met de hoofdrichtingen; een stil centraal gebied; specifieke plaatsing en verhoudingen van ruimtes; juiste helling en vorm van het land; een vrij uitzicht op zonsopgang; een locatie die ver genoeg verwijderd is van belangrijke bronnen van elektromagnetische straling; en gebruik van natuurlijke materialen en zonne-energie.

De onderzoekers veronderstelden dat deze architectuur een breed scala aan voordelen zou hebben omdat er wordt gezegd dat deze meer in harmonie is met de natuur. "Het lijkt misschien onbekend voor een westers, wetenschappelijk perspectief, maar het feit is dat onze fysiologie nauw verbonden is met de materiële en ritmes en krachten van de aarde en de zon," zei Anil Maheshwari van Maharishi University of Management, de eerste auteur van deze studie. "Traditionele architectuursystemen, die op een groot aantal plaatsen in de wereld zijn ontstaan gedurende een lange tijdspanne, houden rekening met deze dingen. En nu zijn we van plan na te gaan of de veronderstelde voordelen wetenschappelijk kunnen worden geverifieerd."

Origineel, open en gedetailleerd

Eerdere verkennende studies hebben gedocumenteerd dat specifieke elementen van het Maharishi Vastu-systeem markers zoals geestelijke gezondheid en hartgezondheid kunnen beïnvloeden. En nu heeft de overgang van een conventioneel gebouw naar Vastu-gebouw Tower Oaks dus geleid tot grote meetbare verbeteringen in de creativiteit van medewerkers. "Het gaat met name om de originaliteit van de gegenereerde ideeën en hun open en gedetailleerde uitwerking," zegt Maheshwari. "Ik denk dat elke organisatie, groot en klein, hiervan kan profiteren."

De tests

Maheshwari en zijn groep maten de creativiteit 4 maanden voor en na de verhuizing met de gestandaardiseerde Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT). In het bijzonder Uit het onderzoek bleek dat er minder dan 1% kans was dat het resultaat te wijten was aan toeval.

De Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) omvat 3 beoordelingen van verbale creativiteit en 5 van figuurlijke creativiteit. De onderzoekers veronderstelden dat de Maharishi Vastu-architectuur bij alle 8 beoordelingen verbetering zou vertonen. Omdat voor-en-na-tests kunnen resulteren in hogere scores op de tweede test, simpelweg omdat de gebruiker bekend is met het testinstrument, heeft TTCT 2 verschillende maar vergelijkbare versies.

De resultaten van de verbale tests vonden een statistisch significante (p <0,05) toename (84%) in originaliteit, maar niet in vlotheid en flexibiliteit. Op de figuurtests, waarbij proefpersonen moeten uitbreiden op een reeks onvolledige cijfers, toonden de resultaten een statistisch significante (p <0,01) toename van originaliteit (48%), uitwerking (61%) en weerstand tegen sluiting ( 40%) (dat wil zeggen een focus op het volgen van nieuwe richtingen om een taak te voltooien). Tests over figuurlijke vlotheid en het vermogen om een abstract origineel concept te noemen, toonden geen effect.