Digital Twins – een doorbraaktechnologie of een kostbare illusie?

Wie een antwoord zoekt op in de titel genoemd vraagstuk is bij deze uitgenodigd voor het seminar met min of meer de zelfde titel: Digitale tweelingen, magische technologie of een illusie? Plaats van handeling: LantarenVenster in Rotterdam. Het seminar begint om 12.30 uur en deelname kost 45 euro.

Volgens organisatoren Controllab, Bachmann, VSE Industrial Automation en MSA-Service kan je bijna geen artikel meer lezen zonder daar de ‘digitale tweeling’ tegen het virtuele lijf te lopen. Maar wat is dat nu eigenlijk? En wat heb je er de praktijk aan? Volgens de organisatoren moet je de term ‘digitale tweeling zien als een containerbegrip en met de technieken die schuilgaan achter de term maken kan je een digitale afspiegeling maken van een machine en zien hoe die zich in werkelijkheid gedraagt.

Hoe doen zij dat dan?

De vier organiserende bedrijven vertellen hoe zij in de praktijk gebruik maken van digitale tweelingen. Ze laten zien welke technieken er worden gebruikt en hoe die helpen om machines veiliger te maken, sneller op te leveren en makkelijker te gebruiken. In de pauzes worden de tweelingen live gedemonstreerd. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld de vragen wat het kost en wat het oplevert. Maar ook wanneer je vooral geen digitale tweeling moet gebruiken.

Doelgroep

Dit seminar is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp, het in bedrijf stellen en gebruik van complexe, door software gestuurde machines en systemen. Meer informatie over het seminar en de mogelijkheid tot aanmelden is hier te vinden.