Diepzee mijnbouw minder milieubelastend dankzij nieuwe ‘mineralen verzamelaar’

Op de bodem van de oceaan liggen velden vol met metalen zoals koper, mangaan, nikkel en kobalt, zeer bruikbare materialen voor de versnelling van de energietransitie. De uitdaging op het gebied van diepzeemijnbouw is om deze materialen zo efficiënt en duurzaam mogelijk op te graven.

Rudy Helmons, onderzoeker Offshore and Dredging engineering, ontwierp in samenwerking met IHC Mining de collector 2.0. Een op waterdruk gestuurde ‘stofzuiger’ die grondstoffen op de zeebodem verzamelt waarbij minder sediment opgepakt wordt en minder water verloren gaat. Het nieuwe apparaat is getest en laat veelbelovende resultaten zien voor de toekomst.

Een groot probleem bij het verzamelen van zogenoemde ‘knollen’, een soort aardappelen van kostbare grondstoffen op de bodem van de zee, is dat er tijdens het opgraven ook veel fijn sediment wordt losgemaakt. Dit sediment verspreidt zich als een soort pluim (stofwolk) achter de collector. Deze pluimwolk is schadelijk voor het lokale leven onder water en kan een groot gebied aantasten. Al lange tijd wordt onderzocht hoe het ontstaan en de verspreiding van deze sedimentpluimen beperkt kan worden.

Helmons: "Tot op heden is er nog veel onduidelijk over de milieu-impact van diepzeemijnbouw. Daarom werken we samen met andere universiteiten en kennisinstellingen om een juiste voorspelling te kunnen doen over deze impact. Tegelijkertijd kunnen we met die kennis tot oplossingen komen om de milieu-impact te kunnen beperken. Hiervoor werken we nauw samen met de industrie. Ik ben blij dat we met de Collector 2.0. weer een stapje dichterbij zijn."

Blue Harvesting

In het project Blue Harvesting slaan onderzoekers uit vijf Europese landen, in samenwerking met de industrie, de handen ineen voor de ontwikkeling van een nieuwe ‘mineralen verzamelaar’ die geheel elektrisch gedreven is. Naast de technische aspecten richten zij hun onderzoek op het ‘gedrag’ van de zeebodem. De collector 2.0. heeft een betere pick-up controle, verbruikt minder zeewater en neemt veel minder sediment mee. De onderzoekers toonden al aan dat de sedimentpluim aanzienlijk kleiner is. In 2021/2022 gaan de onderzoekers over tot veldexperimenten in de Baai van Malaga. Ook spelen de partners een rol in het opstellen van heldere en verantwoorde regels en richtlijnen omtrent de milieubelasting van diepzeemijnbouw. Dit doen zij in samenwerking met onafhankelijke Europese experts en wetenschappers.