Didier Nibbering krijgt Christiaan Huygens wetenschapsprijs voor wiskunde

Didier Nibbering is onderscheiden met de Christiaan Huygens wetenschapsprijs voor wiskunde. Ingrid van Engelshoven, demissionair minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, reikte de prijs uit voor het onderzoek waarop Nibbering in 2018 promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Didier’s proefschrift, The Gains from Dimensionality, is kwalitatief en inhoudelijk sterk uitgewerkt. Het is goed geschreven, onderscheidend door de heldere theorievorming en indrukwekkend in het originele denkwerk”, aldus juryvoorzitter Philip Hans Franses.

De onafhankelijkheid in het onderzoek van Didier Nibbering en zijn moed om een eigen koers te varen worden door de jury bijzonder gewaardeerd. Alle hoofdstukken zijn ook succesvol en op hoog niveau gepubliceerd. Het proefschrift is bijzonder actueel en bevat een grote diversiteit aan onderwerpen die in de econometrie hoog op de agenda staan. Daarbij laat Didier Nibbering relevante en interessante toepassingen zien van de theorie. Onderscheidend en indrukwekkend is dat hij de data niet alleen bekijkt over tijd, maar waarnemingen ook als groep analyseert.

De prijswinnaar

Didier Nibbering (1991, Capelle aan den IJssel) promoveerde op 5 juli 2018 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift ‘The Gains from Dimensionality’. Promotores waren Prof. dr. Richard Paap en Prof. dr. Michel van der Wel. Nibbering is momenteel Lecturer (Assistant Professor) bij het Department of Econometrics & Business Statistics van Monash University, Australia. Voorafgaand aan zijn promotieonderzoek studeerde hij Econometrics and Management Science aan de Erasmus University Rotterdam.

Eervolle vermeldingen

– Zhen Merrick Li voor zijn dissertatie: ‘Econometric analysis of high-frequency market microstructure’. In dit proefschrift komt zeer interessante wetenschap aan de orde en wordt op elegante wijze de niet-lokale structuur van de quantum theorie bestudeerd. Het onderzoek is van een uitzonderlijk hoog niveau en heeft reeds veel aandacht getrokken in binnen- en buitenland.

– Quinten Meertens, voor zijn dissertatie: ‘Misclassification Bias in Statistical Learning.’ Het centrale onderwerp van dit proefschrift draait om (het opschalen van berekeningen aan) turbulente stromingen langs ruwe wanden. Het proefschrift is technisch bijzonder relevant, kenmerkt zich door een ingenieuze combinatie van computersimulaties, theorievorming en experimentele resultaten en boekstaaft een grote stap voorwaarts in het veld.

De jury

De KNAW draagt zorg voor het nominatie- en selectieproces en stelt jaarlijks de jury samen. Dit jaar bestond deze uit prof. dr. Philip Hans Franses, hoogleraar econometrie, Erasmus School of Economics (voorzitter) en Laura Spierdijk, hoogleraar econometrie, Rijksuniversiteit Groningen.

Het juryrapport over ‘The Gains from Dimensionality’

Dit proefschrift bevat vijf hoofdstukken, geschreven in minder dan vier jaar. De onderwerpen van de hoofdstukken zijn divers en bevatten theoretische en praktische bijdragen van hoge kwaliteit. Als een econoom tegenwoordig een vraag wil beantwoorden, heeft hij steeds vaker een grote hoeveelheid data tot zijn beschikking.

Veel datasets kenmerken zich door een groot aantal variabelen ten opzichte van het aantal observaties. Vaak wordt veel data niet gebruikt bij het maken van een economische beslissing.

Dat komt doordat traditionele econometrische modellen doorgaans niet gemaakt zijn voor grote hoeveelheden variabelen.

Dit proefschrift laat zien hoe econometrische modellen die worden gebruikt bij het beantwoorden van belangrijke economische vragen – bijvoorbeeld over de groei van de economie in het volgende kwartaal of het keuzegedrag van consumenten – kunnen worden aangepast om alle beschikbare data mee te nemen. Dit maakt het mogelijk om veel meer factoren op te nemen in de modellen van centrale banken en overheidsinstellingen.

Didiers onderzoek is maatschappelijk relevant, innovatief en veelzijdig. Indrukwekkend is dat Didier data niet alleen bekijkt over tijd, maar waarnemingen ook als groep analyseert. Dat vraagt gedegen kennis van een soort methodologie die je niet vaak op een zo hoog niveau aantreft bij een promovendus van deze leeftijd.

Het juryrapport over ‘Econometric analysis of high-frequency market microstructure’

Merrick’s thesis introduces new econometric tools to analyse high-frequency financial data emerging from high-frequency trading. First, it develops an integrated volatility estimator of the underlying efficient price when it is contaminated by microstructure noise that could be autocorrelated. Second, it introduces a class of nonparametric estimators that measure the dynamics of microstructure noise in a general setting. Third, it introduces new liquidity measures to gauge the bid-ask spread when the order flows exhibit rich dynamics.

That the thesis is of the highest academic standard is testified by the fact that one chapter has already been published as a paper in the Journal of Econometrics, while another paper has been accepted by Econometrica after very positive reviews in the first round.

The new techniques proposed in this work will contribute to the improvement of risk management procedures in volatile financial markets, which is of particular importance in times of increased market uncertainty.

Merrick is a talented and ambitious young econometrician, with an excellent overview of the field and an independent mind. The quality of his research is also reflected in the fact that he obtained a postdoc position in Cambridge immediately after the completion of his thesis.

Het juryrapport over ‘Misclassification Bias in Statistical Learning’

Quinten promoveerde dit voorjaar aan de Universiteit van Amsterdam op zijn onderzoek ‘Misclassification Bias in Statistical Learning’.

Quintens proefschrift zoekt een antwoord op een belangrijke fundamentele onderzoeksvraag: hoe kunnen we ‘misclassification bias’ kwantificeren en reduceren, met als doel betrouwbare geaggregeerde statistieken van een deel van een populatie te maken?

Quinten heeft hier onderzoek naar gedaan dat én diepgaand én praktisch is. Het proefschrift geeft antwoorden op actuele economische vraagstukken, zoals het schatten van de omzet van alle webshops in Nederland. Een algoritme classificeert hiervoor een grote dataset van bedrijven als ‘wel’ of ‘niet’ een webshop. In zulke classificaties ontstaan onvermijdelijk fouten. Quinten zoekt over grenzen van disciplines heen een oplossing voor dit probleem. Hij maakt daarbij gebruik van vernieuwende combinaties van methoden uit statistiek, econometrie en machine learning.

Quintens methoden en resultaten zijn direct bruikbaar binnen een organisatie als bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek, niet toevallig zijn werkgever. Ook op Europees niveau heeft het onderzoek van Quinten impact.

Na de presentatie van zijn werk bij de OECD overwegen meerdere Europese landen om zijn methode te gaan toepassen.

Het proefschrift is mooi en creatief geschreven en Quinten is in staat om moeilijke materie op een toegankelijke manier uit te leggen voor een breder publiek. Kortom: een onvolprezen academicus met ook nog eens sterke communicatieve vaardigheden.