Definitief groen licht voor Twentse master Robotics

De Universiteit Twente heeft definitief groen licht gekregen om vanaf collegejaar 2022-2023 de nieuwe masteropleiding Robotics toe te voegen aan haar onderwijsaanbod. Er vond recent een visitatie plaats door de NVAO, het accreditatieorgaan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De uitkomst was positief en daarmee is de laatste horde genomen.

De nieuwe master Robotics is het antwoord op de marktvraag en de populariteit van het vakgebied robotica onder (aankomende) studenten. De master Robotics brengt verschillende UT-disciplines bijeen en is voor het grootste deel opgezet vanuit twee faculteiten: EEMCS en ET. De master kent drie specialisaties:

 • Mechatronics and physical AI
 • Algorithms and software AI
 • Human-robot interaction and social AI

Opleidingsdirecteur Jan Broenink: "Deze accreditatie is een enorm mijlpaal en belangrijk voor de UT en regio. Robotica is al jaren een snelgroeiende sector en de laatste jaren gaan de ontwikkelingen razendsnel. Denk aan (operatie)robots in de medische zorg, in fabrieken en in ons dagelijks leven. Op de UT hebben we alles in huis om studenten voor te bereiden op een toekomst in dit vakgebied. In deze master komt een aantal belangrijke UT-disciplines samen, denk aan informatica, artificial intelligence, mens-machine interactie, mechatronica, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. We bereiden studenten bovendien voor om te innoveren en ondernemen in dit vak. We zien dat roep om robotica-experts exponentieel toeneemt. Grote bedrijven als ASML, Demcon en VDL staan te springen om breed opgeleide robotica-experts en ook zien we dat een kwart van het aantal robotica-vacatures een onderzoeks- of R&D positie betreft. De combi tussen onderzoek, onderwijs en valorisatie komt daarom sterk naar voren in deze master. Ook gebruiken we Challenge-Based Learning, een veelbelovende onderwijsmethode die past in de nieuwe onderwijsvisie van de UT. Hierin worden organisaties en bedrijven actief betrokken bij onderwijsprojecten. We halen vragen op uit industrie en samenleving en gaan daarmee aan de slag."

Beweging rond robotica

De ontwikkelingen rondom deze nieuwe masteropleiding passen binnen de stappen die de universiteit Twente momenteel zet op de discipline robotica. Zo werd recent het Robotics Centre van de UT opgezet en is de UT in de persoon van Stefano Stramigioli eind juni de gastheer van het European Robotics Forum (ERF) 2022 in Rotterdam.

Roboticastudenten op de Universiteit Twente kunnen kiezen uit een scala aan projecten en labs in dit vakgebied. Een aantal recente voorbeelden:

 • Exoskeletten
 • Drones voor onderhoud en inspectie
 • Controle van robots op afstand
 • Robotvoetbal van studententeam RoboTeam Twente
 • Robotplatform voor chirurgische katheters
 • Medische robotica zoals een robot voor borstkankeronderzoek
 • Robots in de klas
 • Sociale robotica (human media interaction)
 • UT’er Vincent Groenhuis met zijn robot voor borstkankeronderzoek