DeepNL onderzoekt ondergrond Nederland

NWO stelt een call open voor het nieuwe onderzoeksprogramma DeepNL. Dit is een langlopend onderzoeksprogramma naar de invloed van menselijk ingrijpen in de diepe ondergrond. Onderzoekers kunnen onderzoeksvoorstellen indienen, in twee rondes. De eerste call gaat naar verwachting eind van 2017 open.

Met DeepNL geeft NWO invulling aan het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om te zorgen voor een structureel en lange termijn onderzoeksprogramma naar de gaswinning-gerelateerde problematiek in Groningen. De kennis die DeepNL gaat opleveren is echter niet alleen van belang om te begrijpen wat de gevolgen zijn van de langjarige gaswinning in Groningen en wat de inwoners van Groningen de komende 50 jaar kunnen verwachten. Voorzitter Stan Gielen van NWO: "Ik denk ook aan ander menselijk ingrijpen in de ondergrond, zoals CO2-opslag, zoutwinning, geothermische energie en de oude mijngebieden in Zuid-Limburg."

Invloed van druk en temperatuur

Binnen DeepNL gaan wetenschappers onderzoek doen naar het gedrag van gesteente na veranderingen van bijvoorbeeld druk en temperatuur. Daarnaast komt er onderzoek naar de samenstelling van de diepe ondergrond met behulp van seismologische methoden. DiBeide componenten komen samen in modellen waarmee de gevolgen van menselijk handelen beter te voorspellen zijn. Aardwetenschappers, informatici en fysici vormen de belangrijkste doelgroep van DeepNL.

NAM mag betalen, maar niet bepalen

Het programmabudget van 23,5 miljoen euro is opgebouwd uit een bijdrage van Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM, 15 miljoen), bijdragen vanuit NWO en een PPS-projecttoeslag. De NAM heeft geen rol in de bepaling van de inhoud of strategie van DeepNL of de selectie van onderzoeksvoorstellen.

DeepNL en KEM

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen voert DeepNL uit. De voorzitter van de programmacommissie is emeritus hoogleraar tektonofysica Rinus Wortel. De commissie ziet toe op de inhoud van het programma, met name de afstemming van en kruisbestuiving tussen projecten. DeepNL wordt verder afgestemd met het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM). Het ministerie van Economische Zaken zet dit KEM-programma op voor toegepast onderzoek en de beantwoording van korte termijn kennisvragen, daar waar DeepNL zich richt op fundamenteler onderzoek op de lange termijn.