De Top Trends in robotica volgens het IFR

Robots worden slimmer, digitaler en gaan op meer manieren samenwerken met mensen. En dat niet alleen: er komen de komende twee jaar ook gewoon zo’n 2 miljoen industriële robots bij. Dat verwacht de International Federation of Robotics in elk geval, aan de hand van onderzoek.

Van 2020 tot 2022 zullen naar verwachting bijna twee miljoen nieuwe industriële robots worden geïnstalleerd in fabrieken over de hele wereld. Nieuwe technologische trends en marktontwikkelingen stellen bedrijven in staat om in te spelen op veranderende eisen. De International Federation of Robotics zette enkele trends op een rijtje.

"Slimme robotica en automatisering zijn van vitaal belang om het hoofd te kunnen bieden aan nieuwe consumententrends, de vraag naar productvariëteit of uitdagingen van handelsbarrières", zegt Susanne Bieller, algemeen secretaris van de IFR. "Nieuwe technologische oplossingen maken de weg vrij voor meer flexibiliteit in de productie."

Vereenvoudiging, samenwerking en digitalisering zijn belangrijke drijfveren die de robotimplementatie ten goede komen.

Slimmer

Het programmeren en installeren van robots wordt veel eenvoudiger. Hoe dit er in de praktijk uitziet: digitale sensoren in combinatie met slimme software maken directe lesmethoden mogelijk, de zogenaamde ‘Programming by Demonstration’. De taak die de robotarm moet uitvoeren wordt eerst door een mens uitgevoerd: hij neemt de robotarm letterlijk mee en begeleidt hem met de hand door de bewegingen. Deze gegevens worden vervolgens door de software omgezet in het digitale programma van de robotarm. In de toekomst zullen machinale leermiddelen de robots verder in staat stellen om te leren door middel van trial-and-error of door middel van video-demonstratie en hun bewegingen zelf te optimaliseren.

Cobots

Samenwerking tussen mensen en robots is een andere belangrijke trend in de robotica. Met de mogelijkheid om samen te werken met mensen, zijn moderne robotsystemen in staat om zich aan te passen aan een snel veranderende omgeving. Het aanbod aan samenwerkingstoepassingen van robotfabrikanten blijft groeien. Op dit moment zijn gedeelde werkruimtetoepassingen het meest gangbaar. Robot en arbeider werken naast elkaar en voltooien de taken opeenvolgend. Toepassingen waarbij de mens en de robot tegelijkertijd aan hetzelfde onderdeel werken, zijn nog uitdagender.

R&D richt zich op methoden om robots in staat te stellen om in real-time te reageren. Net zoals twee menselijke werkers zouden samenwerken, willen de R&D-teams dat ze de beweging van de robot aanpassen aan zijn omgeving, waardoor een echte responsieve samenwerking mogelijk wordt. Deze oplossingen omvatten stem, gebaar en herkenning van de intentie van de menselijke beweging. Met de technologie van vandaag heeft de samenwerking tussen mens en robot al een enorm potentieel voor bedrijven van elke omvang en elke sector. De samenwerking zal een aanvulling vormen op de investeringen in traditionele industriële robots.

Digitaal

Industriële robots zijn de centrale onderdelen van de digitale en netwerkproductie zoals die in industrie 4.0 worden gebruikt. Dit maakt het des te belangrijker dat ze met elkaar kunnen communiceren – ongeacht de fabrikant. De zogenaamde ‘OPC Robotics Companion Specification’, die is ontwikkeld door een gezamenlijke werkgroep van de VDMA en de Open Platform Communications Foundation (OPC), definieert een gestandaardiseerde generieke interface voor industriële robots en stelt industriële robots in staat om verbinding te maken met het Industrial Internet of Things (IIoT). De digitale connectiviteit van robots met bijvoorbeeld cloudtechnologie is ook een aanjager voor nieuwe businessmodellen: robotleasing bijvoorbeeld – Robots-as-a-Service genoemd – heeft voordelen die vooral voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) aantrekkelijk kunnen zijn: geen toegezegd kapitaal, vaste kosten, automatische upgrades en geen behoefte aan hooggekwalificeerde robotoperators.