De norm IEC 62061, SIL voor machines, is geactualiseerd

De International Electrotechnical Commission (IEC) heeft in 2021 de nieuwe editie gepubliceerd van de IEC 62061, de norm voor functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde besturingssystemen in machines. In vergelijking met de vorige editie uit 2005 zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd, zoals uitbreiding van het toepassingsgebied met niet-elektrische systemen.

Om de veiligheid van machines en degenen die ze bedienen te waarborgen, zijn besturingstechnische veiligheidsmaatregelen nodig. Door een machine besturingstechnisch te voorzien van veiligheidsfuncties zullen niet alleen gevaarlijke situaties worden gedetecteerd, maar worden ook preventieve maatregelen genomen om het risico op letsel of schade te verlagen. Stel, een persoon heeft een gevaarlijk zone betreden en loopt mogelijk fysiek gevaar. Dit wordt gedetecteerd door het ingebouwde automatische personendetectiesysteem. Als gevolg daarvan wordt de machine die in die gevaarlijke zone staat, automatisch uitgeschakeld. Dit is een voorbeeld van functionele veiligheid.

Ook niet-elektrische technologieën

Wolfgang Reinelt, projectleider van de nieuwe tweede editie van IEC 62061 noemt aspecten die zijn verbeterd. De norm is niet langer beperkt tot elektrische systemen maar kan ook worden gebruikt voor niet-elektrische technologieën, bijvoorbeeld hydraulische of pneumatische systemen. Meer details over veiligheidsgerelateerde toepassingssoftware zijn opgenomen evenals cybersecurity en testen. De structuur en leesbaarheid is verbeterd en veel nieuwe voorbeelden zijn opgenomen in de norm. IEC 62061 voorziet in een methodologie en vereisten om het Safety Integrity Level (SIL) of veiligheidsintegriteitsniveau voor elke veiligheidsfunctie te bepalen. Het maakt het ontwerp van adequate veiligheidsfuncties mogelijk en biedt oplossingen voor de integratie van verschillende veiligheidsgerelateerde subsystemen tot een totale veiligheidsfunctie. Bovendien voorziet de norm in methodieken en formules om de betrouwbaarheid van elke veiligheidsfunctie te kunnen controleren.

Lees verder op: https://www.fusacon.nl/de-norm-iec-62061-sil-voor-machines-is-geactualiseerd/