De nieuwe Renault klinkt naar water en hout (video)

De richtingaanwijzers, gordelverklikkers, piepjes van de parkeersensoren en ga zo door: deze geluiden bepalen het ritme van elke rit die een bestuurder maakt. Ze maken deel uit van zijn dagelijks leven. Maar hoewel deze geluiden misschien eenvoudig lijken, zijn ze in werkelijkheid het resultaat van hard werk. William Rodriguez, Experience Manager bij de Designafdeling van Renault, vertelt over de uitdagingen en het creatieve proces achter de ontwikkeling van de geluiden in de Renault modellen van vandaag en morgen.

Waarom werken aan de geluiden die je in een auto hoort? Om welke geluiden gaat het precies? En hoe maak je die? Allemaal vragen die je niet elke dag stelt. Toch zijn ze cruciaal voor de totaalervaring aan boord van een voertuig. Ze zijn van fundamenteel belang voor de Designafdeling van Renault. In de eerste plaats zodat de bestuurder goed begrijpt wat de geluiden vertellen. Maar ook voor het merk, dat met deze geluidselementen zijn identiteit kan versterken.

"Een auto is een instrument dat je moet stemmen", vindt Rodriguez. "Het maakt abstracte geluiden die goed begrepen moeten worden. We maken geen muziek, we brengen boodschappen over met een esthetische bedoeling, waarbij we het DNA van het merk respecteren en versterken."

Geluid met een doel

Het geluidsdesign in de cockpit richt zich op drie grote ‘geluidsfamilies’. De zogenaamde ‘regelgevende’ geluiden die informeren of waarschuwen, zoals de richtingaanwijzers of een gordelverklikker. Je hebt ook rijhulpgeluiden van bijvoorbeeld de parkeersensoren en de rijstrookwaarschuwing. En tot slot zijn er de ‘multimedia’-geluiden die inspelen op de acties op het centrale beeldscherm.

Het is om diverse redenen belangrijk m een geluidsdesignstrategie uit te werken. Ten eerste om een unieke gebruikerservaring te bieden door de juiste balans te vinden tussen geluid en andere visuele of haptische prikkels. Deze geluiden moeten uiteraard aangenaam zijn voor de gebruiker, maar ook de juiste berichten doorgeven: informeren, bevestigen, attenderen en waarschuwen. Instinctief geïnterpreteerd stellen ze de bestuurder in staat om zijn gedrag adequaat aan te passen.

Vervolgens moet het een typische klankwereld scheppen die specifiek is voor het merk. Het geheel van geluidselementen in het interieur en de beeldschermen van de voertuigen maken het mogelijk om de merkidentiteit te versterken, zoals een lichtsignatuur of een reclameslogan.

Het doel is emoties op te wekken door een positieve en aangename rijervaring te bieden die aansluit bij het geluid.

"We hebben extra aandacht besteed aan de iconische klanken om een herkenbare Renault identiteit te creëren. Wat de artistieke richting betreft, wilden we dat de klanken van Renault samenhingen met de identiteit van het merk: uiteraard betekenisvol maar ook welwillend, positief en leuk."

Geluid van de toekomst

De afdeling gebruikerservaring van Renault Design werkt momenteel aan een nieuwe generatie interieurgeluiden voor de productiemodellen die de komende jaren het levenslicht zullen zien, te beginnen met Megane E-tech electric. Net als bij een klassiek industrieel designproces wordt aan het geluidsdesign gewerkt op basis van ‘geluidssketches’, die voor elk geluid worden gemaakt volgens de globale artistieke richting en het type boodschap dat moet worden overgebracht.

Dit werk wordt uitgevoerd op basis van een geluidsbibliotheek die bestaat uit geregistreerde geluidseffecten. Om welwillendheid te belichamen en aangename klanken te componeren werd de natuur al snel de belangrijkste inspiratiebron. "We werkten met een palet klanken geïnspireerd op de natuur: geluiden van tegen elkaar schurende stukjes hout, percussie, uitstromende zaden, waterdruppels… "

Vervolgens worden deze geluidsmaterialen gestileerd en gemixt met geluidsverwerkingssoftware en daarna getest door gebruikers die hun beleving kenbaar maken. Zo wordt de ene klank te ‘donker’, te ‘droog’, de andere te ‘plastisch’ of te ‘melodieus’ bevonden.

Afhankelijk van de feedback van de gebruikers worden de geluiden bewerkt, gebeeldhouwd, bijgeslepen, geknipt … door ervoor te zorgen dat ze steeds beantwoorden aan de vooraf vastgelegde strategie, gebaseerd op welwillendheid en aan het oorspronkelijke bestek. Dit alles in nauwe samenwerking met andere afdelingen zoals Product, Engineering en Marketing.

De volledige vernieuwing van het geluidsdesign voor de toekomstige modellen van Renault is bijna gereed. Het resultaat zal vanaf volgend jaar te horen zijn in de nieuwe modellen.