De invloed van het type leider op het voorkomen van veiligheidsincidenten

Victor Roggeveen onderzocht in zijn promotie-onderzoek of er een verband is tussen het type leider en de preventie van veiligheidsincidenten in organisaties. Vooral één type leider blijkt gunstig voor de veiligheid. In een podcast vertelt hij meer over zijn onderzoek.

De invloed van het type leider op het voorkomen van veiligheidsincidenten

Victor Roggeveen was vroeger voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK). Hij is daarna onderzoek gaan doen naar de rol van leiders in het voorkomen van veiligheidsincidenten in organisaties. Inmiddels (28 juni 2022) is hij gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het onderwerp ‘The influence of leadership on the prevention of safety incidents: on risk reduction, leadership, safety principles and practices’.

In zijn onderzoek onderscheidde Roggeveen vier typen leiders: de productie-georiënteerde, de relatie-georiënteerde, de dominante en de proces-georiënteerde leider. 4500 mensen uit 33 organisaties en 6 verschillende sectoren werden via vragenlijsten gepeild over incidenten in het verleden, beleving over veiligheid in het heden en verwachtingen over veiligheidsrisico’s in de toekomst. De resultaten werden afgezet tegen het type leiderschap.
Het bleek dat vooral de proces-georiënteerde leider een gunstige invloed heeft op de veiligheid via risicoreductie. De proces-georiënteerde leider vindt zowel productie als veiligheid belangrijk, maar als de veiligheid in het gedrang komt dan krijgt de veiligheid voorrang. Hij gaat voor optimale productie, geeft veiligheid prioriteit, stimuleert interventie, past zich aan aan de omstandigheden, maar zorgt wel dat hij de leiding houdt. Hij zorgt voor verbeteringen en heeft begrip voor vergissingen. Dat wil zeggen: hij wordt niet boos als de productie ten onrechte wordt stilgelegd als een medewerker dacht dat het qua veiligheid noodzakelijk was.

Luister naar de podcast https://www.hseactueel.nl/podcast/podcast-kunnen-leiders-veiligheidsincidenten-voorkomen/

Tags:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *