De gevolgen van BREXIT voor CE-markering en normen

Sinds 1 januari 2021 is de BREXIT een feit. Het jaar 2021 is echter een overgangsjaar waarbij de BREXIT in principe nog geen impact heeft op de rol van normen en normalisatie in relatie tot ‘conformity assesment’ en CE-markering.

CE-markering wordt in de UK erkend tot eind 2021 (voor medische hulpmiddelen zelfs langer). In de UK is het zogenoemde ‘UKCA markeringsregime’ van kracht.
Lees het overzicht dat NEN geeft.

Lees ook het artikel op engineersonline