Dave Blank STW Simon Stevin Meester 2011

Technologiestichting STW heeft de titel Simon Stevin Meester 2011 dit jaar toegekend aan twee eminente onderzoekers, nanotechnoloog en FOM-werkgroepleider prof.dr.ing. Dave Blank van de Universiteit Twente en moleculair-geneticus prof.dr. Oscar Kuipers van de Rijksuniversiteit Groningen. Beiden krijgen een geldbedrag van 500.000 euro, te besteden aan onderzoek. De prijzen worden uitgereikt op 6 oktober van dit jaar wanneer STW tijdens een feestelijk congres haar 30-jarig bestaan viert. De Simon Stevin Meester-prijs is de grootste prijs voor technisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland en bekroont onderzoekers die excellent fundamenteel-wetenschappelijk werk op een succesvolle manier verbinden met maatschappelijk relevante vraagstukken en toepassingen.

Dave Blank (58) is zeer verguld met de prijs. "Toen ik in 2002 werd benoemd tot hoogleraar in Twente had ik net een Vici-beurs van NWO gekregen. Daar heb ik toen een fantastische vliegende start mee kunnen maken. De Simon Stevin Meester-prijs is een van de mooiste prijzen die er zijn. Het is immers een performanceprijs. Ik verwacht ook nu met dit bedrag weer iets nieuws te starten."

De groep van Blank werkt op het grensvlak van chemie en technische fysica. Vanuit de chemische eigenschappen van materialen heb je veel natuurkunde nodig om er nieuwe nanotechnologische toepassingen mee te realiseren. "Dat multidisciplinaire en toekomstgerichte is dé kracht van STW," vindt hij. Zijn onderzoeksgroep die hij samen met prof.dr.ing. Guus Rijnders leidt, telt ongeveer veertig mensen. Het onderzoek in zijn groep heeft geleid tot nieuwe technieken om complexe materialen op micro- en nanoschaal te kunnen maken, te bestuderen en te begrijpen.

Blank is mede-uitvinder in vijf patenten en samen met Rijnders oprichter van drie spin-off bedrijven vanuit de Universiteit Twente. Sinds 2007 is hij wetenschappelijk directeur van het instituut MESA+ bij de UT (een instituut met meer dan vijfhonderd onderzoekers). Hij was in 2008 de hoofdauteur van de Strategische Research Agenda Nanotechnologie, die mede bepalend is voor de keuzes die nu en in de komende jaren in het Nederlandse nano-onderzoek zijn en worden gemaakt. Hij is voorzitter van de Executive Board van het nieuwe onderzoeksprogramma NanoNextNL en hij is de vertegenwoordiger vanuit de wetenschap in het Topteam High Tech materialen en systemen dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gaat adviseren over het beleid voor de gelijknamige topsector.

Naast zijn wetenschappelijke activiteiten is Blank hoofdredacteur van Natuurkunde.nl, een website die VWO-leerlingen enthousiast moet maken voor natuurkunde, waar ook FOM aan bijdraagt. Hij speelt een zichtbare rol in de ondernemerswereld in Twente en hij is een van de initiatiefnemers van de stichting Qua Art, Qua Science, een project van de Universiteit Twente met Galerie Beeld en Aambeeld in Enschede.