Dare Services geaccrediteerd voor ISO/IEC 17065

De accreditatiescope van Dare is uitgebreid met Productcertificatie volgens ISO/IEC 17065, toegekend door de Raad voor Accreditatie. Hierdoor kan hetr bedrijf producten volledig onder accreditatie meten en beoordelen, conform een aantal productveiligheidsnormen.

Sinds 1997 voert Dare productveiligheidsmetingen en -testen uit onder ISO/IEC 17025 accreditatie. In eerste instantie mochten daar ook de beoordelingen onder vallen. Toen de Raad voor Accreditatie (RvA) besloot dat dit niet langer was toegestaan, kon een deel van het productveiligheidsonderzoek niet langer onder accreditatie worden uitgevoerd en gerapporteerd. Voor klanten was dit vervelend omdat zij de rapporten, in combinatie met andere bewijsvoering, gebruiken om aan te tonen dat zij aan de essentiële eisen van wettelijke richtlijnen voldoen. Met de nieuwe accreditatie kan Dare het gehele onderzoek weer onder accreditatie kon brengen.

ISO/IEC 17065

De titel van ISO/IEC 17065 is ‘Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten’.
Voor Dare komt dit neer op de certificatie van producten. Het bedrijf was al conform de ISO/IEC 17065 geaccrediteerd voor de EMC-richtlijn.

Normen

Op dit moment kan Dare onder ISO/IEC 17065 accreditatie, onderzoeken op het gebied van productveiligheid uitvoeren voor:
• EN-IEC 60601 Medische apparatuur
• EN-IEC 62368 Audio/video en ICT-apparatuur
• EN-IEC 60204 Elektrische uitrusting van machines
• EN-IEC 60335 Huishoudelijke elektrische apparatuur
• EN-IEC 60598 Verlichtingsarmaturen
• EN-IEC 61010 Meet-, regel- en laboratoriumapparatuur