Dare Services B.V. wordt Kiwa Dare B.V.

Per 1 januari 2022 heeft Dare Services B.V. zijn wettelijke bedrijfsnaam gewijzigd in Kiwa Dare B.V.. De merknaam wordt Kiwa Dare.

De wijziging van onze juridische en merknaam heeft invloed gehad op ons management en onze producten en diensten. De naamswijzigingen zijn een gevolg van het feit dat Dare Services vorig jaar de handen ineen heeft geslagen met Kiwa om een betere marktpositie te bereiken.

De naamswijziging heeft geen juridische implicaties, alle Dare Services-contracten blijven geldig. Transacties worden automatisch overgedragen aan Kiwa Dare.