CWI in Europees onderzoek precisielandbouw

Steeds vaker worden aardobservatiedata door organisaties als ESA en Nasa publiek beschikbaar gesteld. In combinatie met andere gegevens kunnen deze data tot nieuwe waardevolle toepassingen leiden. In het Europese onderzoeksproject ‘Linked Open Earth Observation Data for Precision Farming’ (LEO) bundelen onderzoekers van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en de Universiteit van Athene hun krachten met partners uit de industrie om op basis van aardobservatiedata en geospatiale gegevens een applicatie te ontwikkelen voor precisielandbouw.

Bij precisielandbouw, een geavanceerde vorm van landbouw met gebruik van GPS, satellietwaarnemingen en met computers uitgeruste tractoren, wordt het landbouwproces zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk uitgevoerd. Dit vindt plaats door gegevens uit aardobservaties af te leiden en slim te combineren met andere geospatiale bronnen zoals kadastrale gegevens, gegevens over de kwaliteit van de grond, vegetatie en beschermde gebieden. Op basis hiervan wordt de landbouwer steeds beter in staat gesteld een optimale afweging te maken tussen maximale opbrengst, gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen en bescherming van het milieu.

Softwaretools

Uitdaging van het onderzoeksproject is het samenbrengen van verschillende informatiebronnen tot een hoogwaardig advies. Samen met de hightech bedrijven Space Applications Services, Vista en industriële partner PC-Agrar, worden softwaretools ontwikkeld die het gebruik van aardobservatiegegevens en de koppeling met ruimtelijke data ondersteunen. Een sterk complicerende factor hierin zijn de verschillende typen en formaten van data – van satellietbeelden tot relationele tabellen.

Onderzoekers van het CWI gaan in het onderzoeksproject de verschillende databronnen combineren, omzetten in RDF-(Resource Description Framework) formaat en publiceren als Linked Open Data. Voor het omzetten van de data naar een semantische datastandaard als RDF wordt gebruik gemaakt van de door CWI ontwikkelde databasetechnologie MonetDB. Daarnaast ontwikkelen de bedrijven een precisielandbouw applicatie waarin data wordt verwerkt tot hoogwaardig landbouwadvies. Als onderdeel van het project worden workshops met gebruikers georganiseerd om hun behoeftes en eisen in kaart te brengen.

Open data

Het project LEO past binnen het streven van Europese en Amerikaanse overheden om steeds meer data publiek toegankelijk te maken, te koppelen en te (her)gebruiken. De RDF standaard is ontwikkeld om open data te beschrijven en modelleren en hergebruik te ondersteunen. Meer informatie over het project is te vinden op http://www.linkedeodata.eu/.