CWI en SDL bundelen krachten om cloud-gebaseerde marketing te verbeteren

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en SDL zijn onlangs een publiek-privaat-partnership project gestart om cloud-gebaseerde software voor marketing doeleinden te verbeteren. In dit gezamenlijke project dragen zowel CWI als SDL financieel bij aan het onderzoeksbudget. SDL is een bedrijf dat multinationals helpt om met hun klanten te communiceren in de taal, de media en op het moment dat ze kiezen, door het ontwikkelen van innovatieve cloud-based oplossingen – zoals gerichte zoekmachines voor online catalogi. Het bedrijf integreert zoekapplicaties met marketingstrategieën, terwijl het gedrag van klanten wordt gemonitord, om ‘de juiste klanten met de juiste zaken in de juist context te benaderen’. Fundamenteel onderzoek kan helpen bij dit proces.

E-commerce klanten van SDL , zoals luxe warenhuizen, kunnen hun online productcatalogi op externe, off-premise servers beheren. SDL verzorgt zowel de software en het toewijzen van de hoeveelheid serverruimte uit de cloud, afhankelijk van de hoeveelheid online verkeer dat wordt waargenomen. Om de kosten te verminderen, moet er niet te veel ruimte op de externe server worden ingekocht, maar aan de andere kant moet het voldoende zijn om te voldoen aan de service level agreements (SLA’s), ook tijdens populaire uitverkoopacties.

Monitorsysteem 

Het doel van het huidige onderzoeksproject is om een automatisch monitorsysteem voor cloud-applicaties te ontwerpen, die het besluitvormingsproces ondersteunt om servercapaciteit van de cloud-server te (de-) alloceren aan applicaties. De aanpak van CWI-onderzoeker Stijn de Gouw, gebaseerd op zijn proefschrift, combineert run-time assertion checking met monitoring. Hierdoor kunnen gedetailleerdere observaties worden gemaakt, wat leidt tot een betere winkelervaring voor klanten, terwijl de kosten onder controle blijven. Op het CWI is Stijn de Gouw verbonden aan de Formal Methods groep.

Gerelateerde informatie: the Formal Methods Group at CWI.