Crossover-consortia moeten energietransitie versnellen

Hoe zorgen we ervoor dat de transitie naar duurzame energie en mobiliteit voldoende tempo krijgt? En welke technieken hebben we nodig om de grootschalige energieopslag tot werkelijkheid te maken? De 2 grote onderzoeksconsortia Neon en Release gaan dat de komende 7 jaar onderzoeken met ondersteuning vanuit het Crossover-programma van NWO.

Binnen de projecten werken wetenschappers uit sterk uiteenlopende disciplines samen met partners uit bedrijfsleven en overheid. Ze richten zich naast het onderzoek op samenwerking tussen uiteenlopende vakgebieden en de koppeling met toepassingsgericht onderzoek. De resultaten zullen zo hun weg vinden naar living labs, proeftuinen, centres of expertise of smart data factories.

Essentiële technieken & innovatieve methoden

In het project Release onderzoekt het consortium onder aanvoering van TU Delft de nieuwe technologische mogelijkheden die op korte termijn (2030) en langere termijn (2050) grootschalige energieopslag effectiever en betaalbaarder maken. Die opslag van energie is essentieel om de transitie naar een energiesysteem dat draait op duurzame energiebronnen mogelijk te maken.
Hierbij staan onder meer oplossingen in relatie tot waterstofproductie, koolwaterstofproductie uit CO2 en de toepassing van flowbatterijen centraal. Het consortium voor Release is in nauwe samenwerking met de commissie Elektrochemische Conversie en Materialen tot stand gekomen.

De partners binnen het Neon-consortium stellen vast dat technologie en economische drijfveren de transitie naar duurzame energie en mobiliteit niet voldoende op snelheid brengen. Onder leiding van TU Eindhoven onderzoeken zij daarom de innovatieve methoden en technieken waarmee ook de drijfveren tot verduurzaming op het gebied van ‘lokale omstandigheden’ en de ‘gebruiker’ worden meegenomen. In hun project werken ingenieurs en sociale wetenschappers gekoppeld aan overheidsinstellingen en burgers om dit vraagstuk te beantwoorden.

NWO steekt in totaal 39 miljoen euro in 5 Crossover-projecten . Hiervan is ruim 10 miljoen toegekend aan Release en 8 miljoen aan Neon.