Cleantechfonds investeert in duurzame energie

Tijdens het solar event ‘Sunday’ in ‘s-Hertogenbosch heeft Bert Pauli, gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur, officieel het Cleantechfonds gelanceerd. Met dit fonds investeert de provincie in technologie en kennis rond duurzame energie. Onder andere om innovaties rondom elektrisch busvervoer mogelijk te maken.

Met dit fondsplan richt de provincie Brabant zich op de combinatie van drie kansrijke energieclusters:

  • zonne-energie
  • elektrisch rijden
  • slimme netwerken

Ook de financiering van innovaties rond elektrisch (bus)vervoer is onderdeel van het Cleantechfonds. De uitvoering van het fonds is in handen bij BOM Holding.

Jonge ondernemingen

Het Cleantechfonds richt zich op jonge ondernemingen met innovaties op het gebied van nieuwe energietechnologie. Voor hen is het steeds lastiger om financiering aan te trekken. Om hun innovatierisico te verlagen investeert de provincie Brabant in deze ondernemingen. Tevens kan vanuit dit fonds worden geïnvesteerd in risicodragende samenwerkingen tussen meerdere bedrijven (innovatieclusters).

Duurzame energie

Het Cleantechfonds zwengelt de ontwikkeling van duurzame technologie in de provincie aan. Zo draagt het bij aan de ambitie van de provincie om duurzame energie tot peiler van de Brabantse economie te maken. Want in de toekomst wil de provincie verzekerd zijn van een betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening. Bovendien stimuleert het fonds de werkgelegenheid: naar verwachting worden circa 100 tot 300 (directe en indirecte) arbeidsplaatsen gecreëerd.

Revolverend fonds

Het Cleantechfonds is een innovatiefonds met bij de start een omvang van minimaal 12 miljoen euro. Dit bedrag zal revolverend worden geïnvesteerd. Dat betekent dat de leningen moeten worden terugbetaald, en dat de provincie haar verworden (minderheids)aandelen uiteindelijk weer verkoopt. Deze opbrengsten kunnen weer opnieuw worden geïnvesteerd. Maar de provincie investeert nooit alleen. Van private investeerders en/of financiers wordt verwacht per project minimaal vijftig procent van de financieringsbehoefte in te vullen, in cash of in natura.